Архивни любителски данни


СТАНЦИИ:  [70] - Варна-Акчелар   МЕСЕЦ: Септември (25-26)   ГОДИНА: 2017   
ДатаСрокСт.Темп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. тенд.
25.09.
2017
14:45[70]22.1ºC  22.6ºC   18.1ºC  15.7ºC И
4м/с (10м/с) 10/106/10
(1-1.5km)
       
50км
67%
1021.4 хПа
+0.4 хПа
25.09.
2017
Пълно обоб.Вс.22.1ºC22.6ºC 18.1ºC15.7ºC---4
м/с
(8.0/8) ------67%1021.4 хПа---
26.09.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокСт.Темп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Вид./ отн. вл.Атм. нал. прив.Атм. нал. тенд.