Времето в Боерица-Витоша
1770 м н.в., данни към 23:43, 24.07.2017
Обобщено: Ясно (нощ) (сухо/нощ)
 Температура: 19.3 °Cмакс. 27.6 °C
мин. 15.2 °C
 Отн.вл. (т.ор.): 62 % (11.8 °C)
 Вятър - скорост: 1.1 м/с
 Вятър - посока: ИСИ (68 °)
 Вятър - пориви: 3.1/3.2 м/с (1ч./ден)
 Атм. налягане: 1004.2 хПа (\)
 Кол. валеж: 0.0 л/м2
www.stringmeteo.com