Времето в Долни чифлик
22 м н.в., данни към 16:31, 29.04.2017
Обобщено: Сухо/Ясно (сухо)
 Температура: 14.3 °Cмакс. 15.8 °C
мин. 7.8 °C
 Отн.вл. (т.ор.): 71 % (9.1 °C)
 Вятър - скорост: 3.6 м/с
 Вятър - посока: ИЮИ (112 °)
 Вятър - пориви: 6.7/6.9 м/с (1ч./ден)
 Атм. налягане: 1008.9 хПа (\)
 Кол. валеж: 0.0 л/м2
www.stringmeteo.com