Времето в Нова Загора
128 м н.в., данни към 23:43, 24.07.2017
Обобщено: Ясно (нощ) (сухо/нощ)
 Температура: 25.7 °Cмакс. 35.6 °C
мин. 20.9 °C
 Отн.вл. (т.ор.): 60 % (17.4 °C)
 Вятър - скорост: 2.1 м/с
 Вятър - посока: ССИ (22 °)
 Вятър - пориви: 5.1/7.2 м/с (1ч./ден)
 Атм. налягане: 1008.8 хПа (\)
 Кол. валеж: 0.0 л/м2
www.stringmeteo.com