Времето в Нова Загора
128 м н.в., данни към 09:14, 22.09.2017
Обобщено: Сухо/Ясно (сухо)
 Температура: 14.8 °Cмакс. 14.8 °C
мин. 10.3 °C
 Отн.вл. (т.ор.): 68 % (8.9 °C)
 Вятър - скорост: 0.9 м/с
 Вятър - посока: Ю (180 °)
 Вятър - пориви: 3.1/6.4 м/с (1ч./ден)
 Атм. налягане: 1016.4 хПа (-)
 Кол. валеж: 0.0 л/м2
www.stringmeteo.com