Времето в Белица
832 м н.в., данни към 06:55, 17.10.2017
Обобщено: Ясно (нощ) (сухо/нощ)
 Температура: 3.9 °Cмакс. 9.5 °C
мин. 3.8 °C
 Отн.вл. (т.ор.): 87 % (1.9 °C)
 Вятър - скорост: 0.1 м/с
 Вятър - посока: ЗСЗ (292 °)
 Вятър - пориви: 1/1.1 м/с (1ч./ден)
 Атм. налягане: 1025.5 хПа (\)
 Кол. валеж: 0.0 л/м2
www.stringmeteo.com