Времето в Коларово
410 м н.в., данни към 15:01, 26.06.2017
Обобщено: Сухо/Ясно (сухо)
 Температура: 31.3 °Cмакс. 31.3 °C
мин. 21.0 °C
 Отн.вл. (т.ор.): 45 % (17.9 °C)
 Вятър - скорост: 0.1 м/с
 Вятър - посока: ЗСЗ (292 °)
 Вятър - пориви: 2.6/4.7 м/с (1ч./ден)
 Атм. налягане: 1017.2 хПа (-)
 Кол. валеж: 0.0 л/м2
www.stringmeteo.com