Времето в Коларово
410 м н.в., данни към 01:04, 17.10.2017
Обобщено: Ясно (нощ) (сухо/нощ)
 Температура: 14.1 °Cмакс. 14.8 °C
мин. 14.1 °C
 Отн.вл. (т.ор.): 71 % (8.9 °C)
 Вятър - скорост: 1 м/с
 Вятър - посока: ЮЮЗ (202 °)
 Вятър - пориви: 1.5/1.5 м/с (1ч./ден)
 Атм. налягане: 1025.2 хПа (/)
 Кол. валеж: 0.0 л/м2
www.stringmeteo.com