Времето в Коларово
410 м н.в., данни към 10:45, 17.08.2017
Обобщено: Сухо/Ясно (сухо)
 Температура: 26.6 °Cмакс. 26.7 °C
мин. 20.6 °C
 Отн.вл. (т.ор.): 50 % (15.3 °C)
 Вятър - скорост: 1.7 м/с
 Вятър - посока: Ю (180 °)
 Вятър - пориви: 4.1/5.2 м/с (1ч./ден)
 Атм. налягане: 1020.1 хПа (/)
 Кол. валеж: 0.0 л/м2
www.stringmeteo.com