Времето в Смолян-2
985 м н.в., данни към 20:15, 23.06.2017
Обобщено: Сухо/Ясно (сухо)
 Температура: 24.1 °Cмакс. 28.4 °C
мин. 13.1 °C
 Отн.вл. (т.ор.): 56 % (14.8 °C)
 Вятър - скорост: 0 м/с
 Вятър - посока: СИ (45 °)
 Вятър - пориви: 0/0 м/с (1ч./ден)
 Атм. налягане: 1010.7 хПа (\)
 Кол. валеж: 0.0 л/м2
www.stringmeteo.com