Архивна, обобщена информация за времето в България, 1952-2013г., по данни от NOAA
(Архив 3)

ДАННИ ЗА:  Март 1994г. - Сливен (15640)
В този архив има твърде много грешки, неточности и липси, поради което следва данните да се тълкуват с повишено внимание!
Кликнете върху номер на ред за подробни дневни данни от стария посрочен архив.
No. Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Регистрирани явления Сн.
покр.
[см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор.
1   01.03.1994г.   10.9 5.1 18.9 5.3 --- --- --- 0 1018.1 18.8 --- ---
2   02.03.1994г.   9.4 4.3 14.7 6.4 --- --- --- 0 1019.5 10.5 Мъгла ---
3   03.03.1994г.   13.1 10.0 16.7 3.3 12.5 16 20 0 1016.8 22.5 Дъжд/Ръмеж, Гръм. буря ---
4   04.03.1994г.   10.4 7.7 15.1 -1.8 4.9 16 20 0 1017.0 20 --- ---
5   05.03.1994г.   5.5 4.1 13.6 0.7 4.1 12 --- 0 1020.7 20 --- ---
6   06.03.1994г.   3.0 0.8 5.6 -1.4 1.2 3 --- 0 1022.7 10.5 --- ---
7   07.03.1994г.   5.4 -0.8 12.6 -0.7 0.6 3 --- 0 1021.6 10.5 --- ---
8   08.03.1994г.   6.6 1.8 9.8 1.6 0.3 2 --- 0 1018.3 11.4 Дъжд/Ръмеж ---
9   09.03.1994г.   5.0 4.0 6.0 3.3 0.5 2 --- 1 1022.3 6.6 Дъжд/Ръмеж ---
10   10.03.1994г.   5.4 1.4 9.5 -1.4 1.2 4 --- 4.1 1025.0 18.2 --- ---
11   11.03.1994г.   4.8 0.3 8.8 0.4 1.9 7 --- 0 1026.3 9.2 Мъгла ---
12   12.03.1994г.   5.1 0.6 11.4 -2.2 1.4 5 --- 0 1024.7 17.5 --- ---
13   13.03.1994г.   3.1 -1.0 10.9 -1.1 0.3 2 --- 0 1020.8 20 --- ---
14   14.03.1994г.   8.1 1.7 16.1 -0.1 4.7 16 18 0 1013.9 27.5 --- ---
15   15.03.1994г.   15.2 5.4 21.4 1.1 4.8 10 16 0 1014.6 29.9 --- ---
No. Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Регистрирани явления Сн.
покр.
[см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор.
16   16.03.1994г.   13.7 6.4 20.0 4.2 3.4 9 --- 0 1012.0 18.8 --- ---
17   17.03.1994г.   10.9 8.0 16.6 7.8 1.4 3 --- 5.1 1012.0 17.5 Дъжд/Ръмеж ---
18   18.03.1994г.   7.5 4.7 11.2 1.4 8.1 20 --- 2 1017.0 18.8 Дъжд/Ръмеж ---
19   19.03.1994г.   6.9 2.2 13.6 -2.4 0.6 3 --- 1 1021.7 20 --- ---
20   20.03.1994г.   10.5 2.6 17.8 1.5 1.3 3 --- 0 1013.6 20 --- ---
21   21.03.1994г.   12.9 9.2 18.2 3.6 1.6 3 --- 0 1014.4 20 --- ---
22   22.03.1994г.   11.3 6.5 17.2 6.1 0.3 2 --- 0 1019.2 20 --- ---
23   23.03.1994г.   5.1 2.5 10.8 -0.4 1.5 3 --- 0 1031.2 17.5 --- ---
24   24.03.1994г.   6.4 0.0 13.1 1.6 1.1 3 --- 0 1025.4 20 --- ---
25   25.03.1994г.   12.4 6.5 21.4 5.8 0.8 3 --- 0 1015.0 18 --- ---
26   26.03.1994г.   14.6 7.4 22.6 8.6 0.8 3 --- 0 1009.9 20 --- ---
27   27.03.1994г.   10.7 5.6 15.3 7.7 1.4 5 --- 0.5 1012.1 20 Дъжд/Ръмеж ---
28   28.03.1994г.   4.7 3.4 9.7 2.7 2 3 --- 11.9 1018.2 12.2 Дъжд/Ръмеж ---
29   29.03.1994г.   5.6 1.5 8.4 -1.6 1.9 5 --- 0 1026.1 20 --- ---
30   30.03.1994г.   4.6 0.8 12.4 -0.5 --- --- --- 0 1027.8 20 --- ---
31   31.03.1994г.   6.0 0.3 12.6 0.3 0.3 2 --- 0 1023.8 20 --- ---

Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Брой дни с: Сн.
покр.
[дни/см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор. Валежни
явления
Гръмот.
буря
Мъгла
Средни/суми 8.23.6 13.91.9 2.16--- 25.61019.4 17.971 20
Подн. макс. 15.210.0 22.68.6 12.52020 11.91031.2 29.9------ ---0
Подн. мин. 3.0-1.0 5.6-2.4 02--- ---1009.9 6.6------ ------