Архивни любителски данни


СТАНЦИИ:  [5] - Дианабад-1   МЕСЕЦ: Ноември (17-18)   ГОДИНА: 2017   
ДатаСрокСт.Темп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.
17.11.
2017
21:52[5](7.0ºC)  9.0ºC   7.0ºC  6.5ºC ИЮИ
2м/с (3м/с) 10/1010/10
(0.2-0.3km)
              
10/10
Ръмеж без прекъсване, слаб в момента Ръмеж/снежни зърна  0.2 мм

97%
17.11.
2017
Пълно обоб.Вс.7ºC9.0ºC 7.0ºC6.5ºC---2
м/с
(8.0/8) ---------------97%
18.11.
2017
< ЛИПСВАТ ДАННИ >
ДатаСрокСт.Темп. прец./ (сур.)Темп. макс./ мин.Темп. орос./ (поч.)Вят. пос.Вят. скор. (пор.)Обл. общо кол.Обл. н./ср. кол./ (ниво)Обл. тип/кол.
  н.   ср. вис.
Мом. явл.Мин. явл.Вал. кол.Вид./ отн. вл.