ВАЖНИ ОБОБЩЕНИЯ ПО СЕЗОНИ, МЕСЕЦИ И ЗА ОТМИНАЛИ ПРОЦЕСИ (Бг)

Климатът - многогодишен режим на времето и тенденции в неговото изменение в миналото, настоящето и бъдещето. Климатична и метеорологична информация (архиви) за минали години и нейното обсъждане. Наблюдения върху режима на климатичните елементи. Обобщение на времето по месеци, сезони, години.

Модератори: mmirro, Radoslav Petkov, Бял облак

mnn
Мнения: 11118
Регистриран: чет дек 16, 2010 12:02 am
Местоположение: София Подуене, ж.к. Изток, Видин (31 м.н.в)

Мнение от mnn » съб сеп 21, 2019 10:57 pm

Основните неща за август за страната /бюлетин и данни от таблицата от форума/ по 61-90- над нормата и с валежи под нормата (+2,9 градуса и 76% от валежната норма) .
Най-висока аномалия имат част от Предбалкана, СИБг, част от ЮЗБг, част от западните котловини и ЦСЗБг (+3,7 градуса отклонение по климатични данни във Враца и в Сандански, + 3,5 градуса отклонение по климатични данни от нормата в Русе, + 3,4 градуса отклонение по синоптични данни в Гложене, + 3,3 градуса по климатични данни в София-Младост и в Маноле, Пловдивско по синоптични данни и др.), както и планинските райони на западна Стара планина /връх Мургаш 3,8℃ отклонение по синоптични данни/ . Най-ниска аномалия имат част от местата по южното Черноморие и крайният СЗ ( 2,1 градуса отклонение от нормата в Бургас, 2,3 градуса отклонение от нормата във Видин по синоптични данни). Най-ниски аномалии имат дните 4-5, 16-17 август с отклонение от -0,1 до -0,4 градуса от нормата . Най-високи аномалии имат дните 8-13, 22-26 август с отклонение от от 4,3 до 5,2 градуса от нормата. Месец август е най-топъл в Сандански (средна месечна температура 27.8ºС) и най-студен в Чепеларе (средна месечна температура 16.3ºС). Най-студено е в Чепеларе на 29.VIII - средна денонощна температура 13.1ºС. Най-топло е в Сандански на 12.VІII - 31.1ºС.
Най-високите максимални температури са между 30 и 39ºС и са постигнати предимно през периодите 10-13.VІII или 22-26 VIII- Първомай, обл. Благоевград, 39.5ºС на 6.VІII. Най-ниските минимални температури са между 5 и 17ºС- Чепеларе, 5ºС на 29 VIII. Слънчевото греене е над нормата навсякъде, а на места много над нормата, като най-малко слънчево греене има във Варна- 326,5 часа с 2 липси, 1 от която е за 8 часа /написани са 18 погрешка и от тази гледна точка изхождам, че са 8/ и най-голямо в София-Младост- 365 часа, като за там е сериозно постижение.
Месечните суми на валежите са между 0.2% (Ахтопол) и 116% (Златоград, обл. Смолян) от месечната норма. Само в станции Кърджали и Крумовград месечните суми на валежите са съответно 372 и 513% от месечната норма.
Допълнителни данни за валежите. Регистрираните валежи в земеделската зона от територията на страната през месец август повсеместно бяха под климатичната норма за месеца, с изключение на района на Кърджали. Най-значителни количества са измерени в Кърджали, 119 l/m², а най-малки количества са отчетени в Сандански, 2 l/m². Валежни количества по-високи от 40 l/m² са измерени в Разград - 40 l/m², и София - 45 l/m², а между 20 и 40 l/m² в станциите Монтана, Ловеч, Плевен, В. Търново, Шумен, Благоевград, Пловдив, Чирпан, Казанлък и Хасково. В останалите райони валежите бяха без стопанско значение. Отсъствието на валежи създаде условия за формирането на трайно засушаване и суша, която се задълбочи още повече поради горещото време.
Лято 2019 е наднормено с 2,2℃ средна аномалия и малко над нормата по отношение на валежите-112% средно за страната /връх Мусала- 67%, Кърджали -208%/.
20.10.2019- 22:00
Основните неща за септември за страната /бюлетин и данни от таблицата от форума/ по 61-90- над нормата и с валежи под нормата (+2 градуса и 56% от валежната норма).
Най-висока аномалия имат част от Предбалкана, СИБг, Северното Черноморие, част от ЮЗБг и ЦСЗБг(+2,6 градуса отклонение по климатични данни във Варна, + 2,4 градуса отклонение в гара Разград, + 2,3 градуса отклонение по синоптични данни в Гложене, + 2,2 градуса Сандански по синоптични данни, + 2,1 градуса отклонение по климатични данни във Враца, Велико Търново и Русе и др). Най-ниска аномалия имат крайният СЗ и централното поречие на Дунав ( +1,4 градуса отклонение от нормата във Видин и Турну-Мъгуреле по синоптични данни). Най-ниски аномалии имат дните 19-24 септември с отклонение от 0,8 до -3,5 градуса от нормата интерполирано . Най-високи аномалии имат дните 1-10, 14-17-18-29-30 септември с отклонение от 2,3 до 5,8 градуса от нормата интерполирано. Месец септември е най-топъл в Сандански (средна месечна температура 22,4ºС по климатични данни) и най-студен в Чепеларе (средна месечна температура 13.2ºС). Най-студено е в Чепеларе на 21.IX - средна денонощна температура 7.1ºС. Най-топло е в Първомай на 3.IX – 27,7ºС.
Най-високите максимални температури са между 28 и 35ºС и са постигнати предимно през периодите 2-3 IX 17-18.IX- Първомай, обл. Благоевград, 35.6ºС на 3. IX. Най-ниските минимални температури са между 1 и 9ºС и са измерени през периода 21-22 IX - Велинград, -2,2ºС на 22 IX. По Черноморието най-ниските минимални температури са между 7 и 11ºС.
Слънчевото греене е около и над нормата, като най-малко слънчево греене има във Видин- 224 часа и най-голямо в Сандански- 286,2 часа.
Месечните суми на валежите са между 3% (Свищов) и 129% (Средец, обл. Бургас) от месечната норма. Без валежи е през периодите 1-3.IX, 9-12.IX, 14-17.IX, 22-23.IX и 28-30.IX. Най-масови са валежите през периодa 19-21.IX и 23-27.IX. Най-обилни са валежите на 6-7.IX в област Благоевград и на 26-27.IX на места в Югоизточна България, където са достигнати 24-часови количества валеж между 15 и 47 mm. Най-голямото 24-часово количество валеж е измерено в Градево, обл. Благоевград, на 7.IX (47 mm от дъжд).
Допълнителни данни за валежите. През месец септември сумата на измерените валежи на територията на страната беше под нормата. Количествата, паднали предимно през второто и третото десетдневие в повечето райони варираха между 20 и 30 l/m2. Изключения, с количества около половината и до 2/3 от месечните норми, бяха регистрирани в Шабла- 41 l/m2, Сливен-34 l/m2, Бургас-32 l/m2, Калиакра-30 l/m2. Това доведе до преминаване на установилото се засушаване от месец август в трайна почвена суша.
16.11.2019. 21:30
Основните неща за октомври за страната /бюлетин и данни от таблицата от форума/ по 61-90- над нормата и с валежи под нормата (+2,8 градуса и 70% от валежната норма).
Най-висока аномалия имат планините и местата от Предбалкана (+5,1 градуса отклонение за връх Мургаш, + 4,8 градуса отклонение за връх Мусала, + 3,5 градуса за гара Разград по синоптични данни, + 3,4 градуса отклонение по климатични данни за Враца, 3,4 градуса отклонение по синоптични данни за Ловеч и др). Най-ниска аномалия има крайният СЗ ( +1,1 градуса отклонение от нормата във Видин по синоптични данни). Най-ниски аномалии имат дните 5-8 октомври и 31-ви с отклонение от -1,2 до -3,2 градуса от нормата интерполирано . Най-високи аномалии имат дните 1-3, 10-24 октомври с отклонение от 3 до 4,9 градуса от нормата интерполирано. Месец октомври е най-топъл на нос Емине (средна месечна температура 17.1ºС) и най-студен в Чепеларе (средна месечна температура 9,8ºС). Най-студено е в Разград на 31.X (средна денонощна температура 3.7ºС). Най-топло е в Любимец на 2.X (25ºС).
Най-високите максимални температури са между 24 и 33ºС и са постигнати предимно през периода 1-3.X (Русе 33.5ºC на 2.X). Най-ниските минимални температури са предимно между 0 и 7ºС и са измерени през периодите 7-9.X и 28-29.X. В котловинни полета са постигнати минимални температури до -5.8ºС (Велинград на 28.X).
Слънчевото греене е основно над нормата, като най-малко слънчево греене има във Видин- 190,6 часа и най-голямо на връх Мургаш- 258,4 часа.
Месечните суми на валежите са между 10% (Драгоман) и 134% (Крушари, обл. Добрич) от месечната норма. Без валежи е през периодите 1-2.X и 12-28.X. Най-масови са валежите през периодите 3-6.X и 30-31.X. Най-обилни са валежите на 4-5.X в Югоизточна България, където са достигнати 24-часови количества валеж между 15 и 60 mm. Най-голямото 24-часово количество валеж е измерено в Кирково, обл. Кърджали, на 5.X (66.5 mm от дъжд и град).
“Продължаващият безвалежен период с високи за сезона температури доведе до увеличаване на риска от пожари. Локални пожари горяха на различни места в страната почти през целия месец октомври. Най-тежка беше обстановката в края на месеца, когато горяха едновременно 2 големи горски пожара – единият в западната част на Стара планина над Чипровци, а другият във високите части на Рила, между х. „Чакалица“ и връх Капатник. Пресеченият терен, голямата надморска височина и вятърът затрудниха гасенето на огъня”.
Допълнителни данни за валежите. Падналите валежи в цялата страна до края на месец октомври бяха незначителни, с изключение на Силистра, Шабла и Бургас, където сумата на измерените валежни количества беше над 40 l/m². Сравнително добри, но недостатъчни валежи имаше в Разград, София, Сандански и Кърджали, 30-35 l/m², а в останалите райони тяхното количество беше 10-20 l/m². Това доведе до различия в определянето на почвените влагозапаси през периода. Количества със стопанско значение паднаха в средата на първото десетдневие и в самия край на третото. Валежи около климатичните норми са отчетени в Силистра - 41 l/m², Шабла - 42 l/m², Калиакра - 41 l/m². Близки до нормите са падналите валежи в Кърджали - 36 l/m², Бургас - 49 l/m², Емине - 43 l/m². На повечето места в останалите райони на страната количествата през месеца варират между 10 и 30 l/m², които не допринесоха за преодоляването на дефицита на почвена влажност.
23.12.2019 00:30
Основните неща за ноември за страната /бюлетин и данни от таблицата от форума/ по 61-90- силно наднормен и с валежи над нормата (+4,4 градуса и 123% от валежната норма).
Най-висока аномалия имат местата от СИ Бг, част от Предбалкана и местата по Черноморското крайбрежие (+ 6,3 градуса отклонение за Добрич по климатични данни, + 5,4 градуса за Велико Търново, + 5,4 градуса отклонение за Варна по синоптични данни, + 5,2 градуса за гара Разград по синоптични данни и Бургас, + 5,2 градуса отклонение по климатични данни за Русе и др). Най-ниска аномалия има крайният СЗ ( +3,4 градуса отклонение от нормата във Видин по синоптични данни). Най-ниски аномалии имат дните 1-ви и 23-ти ноември с отклонение от -0,5 до -2,6 градуса от нормата интерполирано . Най-високи аномалии имат дните 4-10, 12-13, 18-20 ноември с отклонение от 5,5 до 7,3 градуса от нормата интерполирано. Месец ноември е най-топъл в Резово, обл. Бургас (средна месечна температура 15.3ºС най-студен в Чепеларе (средна месечна температура 7ºС). Най-студено е в Драгоман на 30.XI (средна денонощна температура -0,9ºС). Най-топло е в Средец обл. Бургас на 7.XI (21,5ºС).
Най-високите максимални температури са между 18 и 28ºС и са постигнати през периода 4-7.XI (Бъзовец обл. Монтана 28 ºС на 6.XI). Най-ниските минимални температури са предимно между -4 и 5,6ºС и са измерени предимно през периода 23-30.XI (Велинград -4 ºС на 30.XI).
Слънчевото греене е около и предимно под нормата, като най-малко слънчево греене има във Видин- 25,7 часа, което е и най-малкото слънчево греене от 1970-та насам, откакто се отчита там и най-голямо в Кърджали- 100,8 часа.
Месечните суми на валежите са между 45% (Алфатар) и 200% от месечната норма. В станции в Южна България предимно в Рило-Родопската област са постигнати месечни суми на валежите между 200 и 318% (Златоград) от месечната норма. През почти всички дни на месеца има валежи в части от страната. Най-масови са валежите през периодите 14-15.XI и 20-27.XI. Най-обилни са валежите през периода 20-27.XI в Южна България, където в няколко поредни дни са достигнати 24-часови количества валеж между 20 и 80 mm. Най-голямото 24-часово количество валеж е измерено в Златоград на 21.XI (95 mm от дъжд).
Средните норми на дните със СП, където ги има в ниската част от страната /1-5 дни предимно/, не са постигнати и съответно изпълнени. Валеж от сняг се е реализирал 1 път в част от ниските места за целия месец- 22-23 XI. От хидрото за Ловеч подадоха под 50% покритие по климатичния срок, който е по-ранният, докато по синоптичния срок е имало. Някъде има грешка, но 1 ден със СП не е достатъчен за този район за ноември.
Допълнителни данни за валежите. През ноември на много места в южните райони на страната падналите количества дъжд бяха над 100 l/m² – в Пазарджик бяха измерени 101 l/m²; в Хасково 109 l/m²; Сандански 140 l/m²; Кърджали 179 l/m²; Ахтопол 182 l/m² . Наднормени валежи бяха отчетени на много места в Централна и Северозападна България – Кнежа, Оряхово, Ловеч, Велико Търново, Ново село, Враца, Монтана, Пловдив, Видин, Лом, Плевен, Свищов, Чирпан, Стара Загора, Казанлък, между 50-90 l/m². Значителна част от валежите в тези райони бяха регистрирани през втората половина на месеца, което доведе до преодоляване на дефицита на влажност в горните почвени слоеве и влагонатрупване в еднометровия почвен слой.

Потребителски аватар
NorthStorm
Мнения: 1500
Регистриран: вт авг 27, 2013 11:01 am
Местоположение: Ботевград/СФ

Мнение от NorthStorm » пон дек 30, 2019 9:46 pm

Май това е най-подходящата тема...? :D
Всяка година си правя таблица с най-висока Т за месеца, най-ниска, валеж и т.н. за Ботевград.
При мен има маалки разлики от станцията, от която са данните, все пак е на километър-два от мен поне.
Данните по станцията:
2019:
Януари: макс: 13.7℃, мин. -16.6℃, 15.8 mm
Февруари: макс: 18.1℃, мин: -11.4℃, 10 mm
Март: макс: 25.4℃, мин: -3,4℃, 5.8 mm
Април: макс: 27.2℃, мин: -0.8℃, 34 mm
Май: макс: 29.2℃, мин: 2.4℃, 36 mm
Юни: макс: 32℃, мин: 10.3℃, 150.4 mm
Юли: макс: 34.9℃, мин: 9.3℃, 57 mm
Август: макс: 35.4℃, мин: 10.9℃, 21 mm
Септември: макс: 31.7℃, мин: 2.7℃, 9.8 mm
Октомври: макс: 29.4℃, мин: 2.1℃, 10.4 mm
Ноември: 26.4℃, мин: 1.2℃, 47.6 mm
Декември: макс: 21.9℃, мин: -11.3, 17.6 mm
Според станцията е подобрен и абс. макс рекорд за най-висока Т през декември. Стария рекорд беше 21℃
Нормата за валежи е 787 mm, за годината има: 415.4 mm
Summer!

skior7
Мнения: 1068
Регистриран: пет дек 03, 2010 2:43 pm
Местоположение: Сандански/Германия, Хайделберг

Мнение от skior7 » вт дек 31, 2019 11:46 am

Със средно срочна Т от 4.8℃ през декември ,Сандански се оказа по- студен от Разград през отминалия декември. Иначе месеца за Сандански излезе норма +,всичко това е следствие на доминиращият западен пренос,зонална, през месеца в тези случаи най- топлият и слънчев град в България става по- студен от някой зимни колоси.

dodo
Мнения: 3718
Регистриран: ср юли 20, 2016 7:35 pm
Местоположение: Moнтана - център на Северозапада, ж.к. Пъстрина, Югоизток

Мнение от dodo » ср яну 01, 2020 1:01 am

Валежите в Монтана през 2019-та:

Изображение

Разликата спрямо 2018-та на годишна база е видима, ще добавя невидимото, а то е, че отминалите 12 месеца са поднормени за града като не ни достигат само 60 mm за 594-те по 1961 – 1990 г.
Малшанс, но... :?
''Винаги ще има някой по-млад, по-умен и по-красив от теб, но никой няма да бъде точно като теб!''

Geogri Zahariev
Мнения: 3471
Регистриран: съб яну 28, 2012 6:40 pm
Местоположение: Враца (Vratsa), ж.к. Дъбника, 340 м.н.в.

Мнение от Geogri Zahariev » ср яну 01, 2020 2:17 am

Топломани или студомани, няма значение, сушата е осезаема.
"Хубаво време, слънчево", ама много дълго продължи.
Трябва " да се развали" и да завали.

dinkow
Мнения: 362
Регистриран: съб окт 31, 2009 2:17 pm
Местоположение: София

Мнение от dinkow » ср яну 01, 2020 8:50 pm

Средните температури от летищата за декември:

Бургас - 6,8℃
Горна Оряховица - 3,3℃
Пловдив - 4,5℃
София -1,8℃
Варна - 6,5℃

а равносметката за 2019 г изглежда така:

Бургас - 14,6℃
Горна Оряховица - 13,1℃
Пловдив - 14,3℃
София - 11,8℃
Варна - 14,0℃

Изминалата година се оказва най-топлата поне за последните 20 год, а вероятно и изобщо за доста станции.

mnn
Мнения: 11118
Регистриран: чет дек 16, 2010 12:02 am
Местоположение: София Подуене, ж.к. Изток, Видин (31 м.н.в)

Мнение от mnn » ср яну 01, 2020 8:58 pm

https://www.stringmeteo.com/synop/bg_cl ... hp?pr=&n=1
Мда, за изминалата година София има средната годишна на Благоевград и Чирпан, а ниските места в България на юг /с изключение на по-инверсионните/ на С Гърция вероятно спрямо 61-90. Кълъраш, респективно Силистра пък е със средна годишна 13,9℃, която е на Сандански за 31-70. За 61-90 е 13,8℃.

Николай
Мнения: 96
Регистриран: нед юни 06, 2010 12:13 pm
Местоположение: София

Мнение от Николай » чет яну 02, 2020 9:31 pm

Не само, че е със средногодишната на Благоевград, с тези 11.9 градуса 2019 е най-топлата в София откакто има наблюдения :!: :!: :!: Предишната най-топла година е 1994 със средногодишна температура от 11.7 °C. Вярно, има градски остров на топлина, и все пак е забележително.

https://www.stringmeteo.com/synop/sf_ce ... mit=ПОКАЖИ

А вече 1991-2020 е почти готова, ще бъде много интересно колко станции от умереноконтиненталния климат ще отстъпят на преходноконтиненталния (януари да е с положителна средна температура)

Потребителски аватар
Radoslav Petkov
Мнения: 42402
Регистриран: пон дек 17, 2007 1:46 am
Местоположение: ДУПНИЦА 551 м.н.в. // София "Толстой" 532 м.н.в.

Мнение от Radoslav Petkov » чет яну 02, 2020 10:03 pm

В преходно-континенталния тип климат на умерния пояс има станции с отрицателни януарски стойности. Отличителното при него е че поради валежите (в комбинация с орографията и географското положение) средиземноморското влияние е по-отчетливо (режим на валежите е фактор номер 1, не температурата).
Метеорологична станция "Дупница" в югоизточната част на града, онлайн :
http://www.stringmeteo.com/stations/dupnitsa/
http://www.stringmeteo.com/stations/aut ... ?gen=t#sel

Николай
Мнения: 96
Регистриран: нед юни 06, 2010 12:13 pm
Местоположение: София

Мнение от Николай » чет яну 02, 2020 10:18 pm

:thumbup:

wilkosz
Мнения: 24176
Регистриран: вт яну 09, 2007 2:51 pm

Мнение от wilkosz » пет яну 31, 2020 10:13 pm

Сумата на валежа за януари в Шумен е 1.2 мм. Съответно в три дни 0.1. 0.2 и 0.9 мм.
Предишният печален рекорд от аналога януари 1989 с 2.3 мм е подобрен :?
Die Vergangenheit ist Geschichte, die Zukunft ist noch ein Geheimnis, aber jeder neuer Augenblick im Leben, wie auch in der Liebe, ist ein Geschenk.

dinkow
Мнения: 362
Регистриран: съб окт 31, 2009 2:17 pm
Местоположение: София

Мнение от dinkow » съб фев 01, 2020 6:15 pm

Средните температури от летищата за януари:

Бургас 4.1℃
Горна Оряховица 0.8℃
Пловдив 3.3℃
София -0.1℃
Варна 3.3℃
Граф Игнатиево 2.0℃
Долна Митрополия 1.7℃

Windy
Мнения: 9018
Регистриран: вт сеп 22, 2009 1:26 am
Местоположение: София Челопечене/София Център

Мнение от Windy » вт фев 04, 2020 3:30 pm

Само София с триста зора е под нулата :thumbdn: :thumbdn:
"Често нещата са по-прости отколкото си мислим че са и по-сложни отколкото сме способни да ги разберем.

Потребителски аватар
bismarck
Мнения: 20448
Регистриран: чет май 29, 2008 12:18 pm
Местоположение: София, Видин

Мнение от bismarck » вт фев 04, 2020 5:45 pm

Хубавото е, чв аерогара Сф е само с две десети по-студена от Москва за месеца :grin1:

mnn
Мнения: 11118
Регистриран: чет дек 16, 2010 12:02 am
Местоположение: София Подуене, ж.к. Изток, Видин (31 м.н.в)

Мнение от mnn » нед фев 09, 2020 1:52 pm

Основните неща за декември за страната /бюлетин и данни от таблицата от форума/ по 61-90- наднормен и с валежи под нормата (+2,4 градуса и 52% от валежната норма).
Най-висока аномалия имат местата от СИ Бг, част от Предбалкана и местата по северното Черноморско крайбрежие (+3,9 градуса отклонение за Враца по климатични данни, + 3,7 градуса отклонение за гара Разград по синоптични данни, + 3,5 градуса за Кълъраш по синоптични данни, + 3,4 градуса за Монтана по климатични данни и за Варна по синоптични данни, + 3,2 градуса отклонение за Велико Търново по климатични данни и др). Най-ниска аномалия има крайният ЮЗ ( +0,5 градуса отклонение от нормата в Сандански по синоптични данни). Най-ниски аномалии имат дните 4-ти-6-ти декември с отклонение от -1,4 до -2,3 градуса от нормата и 28-ми-31-ви с отклонение от -0,6 до -2,6 градуса от нормата . Най-високи аномалии имат дните 8-ми и от 12 до 25-ти декември с отклонение от 3,1 до 10 градуса от нормата интерполирано. Месец декември е най-топъл в Резово, обл. Бургас (средна месечна температура 9ºСнай-студен в Чепеларе (средна месечна температура 0,8ºС). Най-студено е в Драгоман на 5.XII (средна денонощна температура -6,5ºС). Най-топло е в Ахтопол на 22.XII (18ºС).
Най-високите максимални температури са между 13 и 23ºС и са постигнати главно на 8, 15, 18 или 21-22.XII (Вършец обл. Монтана 23 ºС на 18.XII). Най-ниските минимални температури са предимно между -15 и -3ºС и са измерени предимно през периода 23-30.XII (Севлиево -15 ºС на 31.XII). По Черноморието най-ниските минимални температури са между -5 и 0.5ºС.
Слънчевото греене е около и над нормата, като най-малко слънчево греене има в София-Младост- 73,7 часа и най-голямо във Варна- 144,5 часа.
Месечните суми на валежите са между 13% (Сливен) и 142% (Суворово обл. Варна) от месечната норма. Най-обилни са валежите на 22-23.XII в Югозападна България в Родопите в близост до южната граница на страната, където са достигнати 24- часови количества валеж между 20 и 50 mm. Най-голямото 24-часово количество валеж е измерено в Кирково, обл. Кърджали, на 23.XII - 52 mm от дъжд).
Средните норми на дните със СП в пояса до 600 надморска височина от страната /2-16 дни предимно/ не са постигнати и съответно изпълнени. Валеж от сняг се е реализирал на 3-ти и 4-ти XII и се образува снежна покривка в Югозападна, Южна-централна България, района на Странджа-Сакар, Предбалкана и част от Североизточна България. Тази снежна покривка постепенно се топи и към 10.XII има стар сняг само в планините по местата над 1500 m надморска височина. Към 28-30.XII вали сняг и се образува снежна покривка в Предбалкана и централната и източна част на Североизточна България. По планинските върхове месецът започва със снежна покривка между 0 (Рожен) и 32 cm (Черни връх) и завършва със снежна покривка между 9 cm (Рожен) и 60 cm (Черни връх).
Допълнителни данни за валежите. През декември валежите в по-голямата част от страната бяха под 50% от климатичните норми, а почвените влагозапаси в края на есента – необичайно ниски за сезона. През първото десетдневие падналите валежи на много места в полските райони бяха под 10 l/ m², а почвените влагозапаси в 50 и 100 сm слой - близки до тези измерени в края на ноември. Изключения са наблюдавани на отделни места в Североизточна България и Горнотракийската низина, където бяха регистрирани количества над 20 l/m² (Русе – 23 l/m², Пловдив - 30 l/m²). В средата на първото десетдневие във високите полета и на места в южните райони паднаха валежи и от сняг, а на отделни места се образува тънка, краткотрайна, снежна покривка. През второто десетдневие валежите бяха незначителни, под 5 - 6 l/m². Количества над 10 l/m² са измерени на изолирани места (Кърджали – 14.6 l/m²).
2019-та- най-аномалната година за 21-ви век със средна годишна аномалия 2,1 градуса. Примерът, който дадох тогава беше за Силистра, която е със средната годишна температура на Сандански за 61-90 година. За 2019-та година източната част на Дунава- Кълъраш заедно с Варна реализират средна годишна аномалия от 2,7 градуса и са най-аномалните места от страната. Валежите- малко под средната норма с изключение на част от крайните южни райони /Сандански 109% отклонение и Кърджали 122% отклонение/. Най-сухо в част от ЮИБг- Ямбол годишен валеж от 300,2 литра.

Отговори

Върни се в “Климат”