Времето Skydive Sofia -
Sofia West Airport

631м н.в., към 06:34ч., 22.10.2019г.
Обобщено: Ясно (нощ) (сухо/нощ)
 Температура: 1.5°Cмакс. 8.7°C
мин. 1.5°C
 Отн.вл. (т.ор.): 82 % (-1.2°C)
 Вятър -
        скорост: 0 м/с
        посока: ЮЗ (225°)
        пориви: 0/1.2 м/с (1ч./д.)
 Атм. налягане: 977.6 хПа (--)
 Кол. валеж: 0.0 л/м2
www.stringmeteo.com