Времето Skydive Sofia -
Sofia West Airport

631м н.в., към 10:53ч., 19.08.2019г.
Обобщено: Сухо/Ясно (сухо)
 Температура: 21.5°Cмакс. 21.5°C
мин. 9.0°C
 Отн.вл. (т.ор.): 52 % (11.2°C)
 Вятър -
        скорост: 0.6 м/с
        посока: ЮЮЗ (202°)
        пориви: 2.6/2.5 м/с (1ч./д.)
 Атм. налягане: 1017.0 хПа (/)
 Кол. валеж: 0.0 л/м2
www.stringmeteo.com