Времето Белица
832м н.в., към 10:34ч., 23.07.2019г.
Обобщено: Сухо/Ясно (сухо)
 Температура: 20.1°Cмакс. 20.9°C
мин. 12.4°C
 Отн.вл. (т.ор.): 82 % (16.9°C)
 Вятър -
        скорост: 1.3 м/с
        посока: ЮИ (135°)
        пориви: 1.5/2.5 м/с (1ч./д.)
 Атм. налягане: 1010.8 хПа (\)
 Кол. валеж: 0.5 л/м2
www.stringmeteo.com