Липсват данни за времето в Белица от 10:35ч., 30.10.2021г.
www.stringmeteo.com