Липсват данни за времето в Боерица-Витоша от 23:31ч., 02.08.2020г.
www.stringmeteo.com