Времето Еленово
210м н.в., към 22:22ч., 16.06.2021г.
Обобщено: Ясно (нощ) (сухо/нощ)
 Температура: 17.4°Cмакс. 22.4°C
мин. 14.1°C
 Отн.вл. (т.ор.): 82 % (14.3°C)
 Вятър -
        скорост: 0.3 м/с
        посока: З (270°)
        пориви: 1/6.8 м/с (1ч./д.)
 Атм. налягане: 1012.4 хПа (/)
 Кол. валеж: 4.1 л/м2
www.stringmeteo.com