Времето Еленово
210м н.в., към 13:05ч., 05.08.2020г.
Обобщено: Сухо/Ясно (сухо)
 Температура: 27.8°Cмакс. 27.8°C
мин. 17.5°C
 Отн.вл. (т.ор.): 47 % (15.5°C)
 Вятър -
        скорост: 4.7 м/с
        посока: ИСИ (68°)
        пориви: 19/19.1 м/с (1ч./д.)
 Атм. налягане: 1008.5 хПа (\)
 Кол. валеж: 0.0 л/м2
www.stringmeteo.com