Времето в Нова Загора
128 м н.в., данни към 21:27, 17.11.2017
Обобщено: Ясно (нощ) (сухо/нощ)
 Температура: 9.3 °Cмакс. 11.8 °C
мин. 8.9 °C
 Отн.вл. (т.ор.): 88 % (7.4 °C)
 Вятър - скорост: 1.9 м/с
 Вятър - посока: С (0 °)
 Вятър - пориви: 3.1/7 м/с (1ч./ден)
 Атм. налягане: 1020.0 хПа (\)
 Кол. валеж: 0.5 л/м2
www.stringmeteo.com