Времето Нова Загора
128м н.в., към 23:26ч., 15.11.2018г.
Обобщено: Ясно (нощ) (сухо/нощ)
 Температура: 5.9°Cмакс. 11.3°C
мин. 5.9°C
 Отн.вл. (т.ор.): 81 % (2.9°C)
 Вятър -
        скорост: 0 м/с
        посока: ЮЮЗ (202°)
        пориви: 0/8.4 м/с (1ч./д.)
 Атм. налягане: 1022.8 хПа (\)
 Кол. валеж: 2.0 л/м2
www.stringmeteo.com