Времето Семково
1603м н.в., към 03:38ч., 10.07.2020г.
Обобщено: Ясно (нощ) (сухо/нощ)
 Температура: 9.6°Cмакс. 11.4°C
мин. 9.6°C
 Отн.вл. (т.ор.): 83 % (6.9°C)
 Вятър -
        скорост: 0 м/с
        посока: ЮИ (135°)
        пориви: 1/1 м/с (1ч./д.)
 Атм. налягане: 1017.8 хПа (\)
 Кол. валеж: 0.0 л/м2
www.stringmeteo.com