Времето Семково
1603м н.в., към 16:56ч., 27.09.2021г.
Обобщено: Сухо/Ясно (сухо)
 Температура: 21.2°Cмакс. 22.4°C
мин. 10.0°C
 Отн.вл. (т.ор.): 42 % (7.8°C)
 Вятър -
        скорост: 0.2 м/с
        посока: ЮЮЗ (202°)
        пориви: 1/2.4 м/с (1ч./д.)
 Атм. налягане: 1020.5 хПа (\)
 Кол. валеж: 0.0 л/м2
www.stringmeteo.com