Времето Царево-2
42м н.в., към 18:42ч., 30.09.2023г.
Обобщено: Сухо/Ясно (стъмване/сухо)
 Температура: 22.4°Cмакс. 23.9°C
мин. 16.8°C
 Отн.вл. (т.ор.): 81 % (19.0°C)
 Вятър -
        скорост: 0 м/с
        посока: СИ (45°)
        пориви: 1/4.3 м/с (1ч./д.)
 Атм. налягане: 1006.9 хПа (\)
 Кол. валеж: 0.0 л/м2
 Сл. рад. (%/макс.): 0.0 В/м2 (0 %)
 Сл. греене (ден): 0.0 часа
www.stringmeteo.com