Времето Коларово
410м н.в., към 15:47ч., 13.04.2021г.
Обобщено: Сухо/Ясно (сухо)
 Температура: 12.1°Cмакс. 12.7°C
мин. 9.7°C
 Отн.вл. (т.ор.): 86 % (9.8°C)
 Вятър -
        скорост: 0.8 м/с
        посока: ЮЮИ (157°)
        пориви: 2.1/3.1 м/с (1ч./д.)
 Атм. налягане: 1012.8 хПа (\)
 Кол. валеж: 1.4 л/м2
www.stringmeteo.com