Времето в Коларово
410 м н.в., данни към 15:07, 13.12.2017
Обобщено: Сухо/Ясно (сухо)
 Температура: 10.1 °Cмакс. 10.2 °C
мин. 3.8 °C
 Отн.вл. (т.ор.): 75 % (5.9 °C)
 Вятър - скорост: 0 м/с
 Вятър - посока: ЗЮЗ (248 °)
 Вятър - пориви: 1/2.5 м/с (1ч./ден)
 Атм. налягане: 1009.2 хПа (\)
 Кол. валеж: 0.0 л/м2
www.stringmeteo.com