Времето Коларово
410м н.в., към 08:41ч., 10.07.2020г.
Обобщено: Сухо/Ясно (сухо)
 Температура: 22.2°Cмакс. 23.3°C
мин. 19.0°C
 Отн.вл. (т.ор.): 70 % (16.5°C)
 Вятър -
        скорост: 0.5 м/с
        посока: СЗ (315°)
        пориви: 1/2.3 м/с (1ч./д.)
 Атм. налягане: 1025.0 хПа (/)
 Кол. валеж: 0.0 л/м2
www.stringmeteo.com