Времето Коларово
410м н.в., към 08:42ч., 23.04.2018г.
Обобщено: Сухо/Ясно (сухо)
 Температура: 15.9°Cмакс. 16.6°C
мин. 12.1°C
 Отн.вл. (т.ор.): 65 % (9.3°C)
 Вятър -
        скорост: 0.4 м/с
        посока: ССИ (22°)
        пориви: 1/2.3 м/с (1ч./д.)
 Атм. налягане: 1015.1 хПа (/)
 Кол. валеж: 0.0 л/м2
www.stringmeteo.com