Времето Коларово
410м н.в., към 19:55ч., 17.05.2021г.
Обобщено: Сухо/Ясно (сухо)
 Температура: 22.0°Cмакс. 23.8°C
мин. 12.0°C
 Отн.вл. (т.ор.): 58 % (13.4°C)
 Вятър -
        скорост: 1.6 м/с
        посока: ЗЮЗ (247°)
        пориви: 3.1/12.8 м/с (1ч./д.)
 Атм. налягане: 1005.8 хПа (\)
 Кол. валеж: 0.0 л/м2
www.stringmeteo.com