Времето Коларово
410м н.в., към 02:23ч., 24.03.2019г.
Обобщено: Ясно (нощ) (сухо/нощ)
 Температура: 9.4°Cмакс. 11.3°C
мин. 9.4°C
 Отн.вл. (т.ор.): 57 % (1.3°C)
 Вятър -
        скорост: 0.5 м/с
        посока: З (280°)
        пориви: 1/2.1 м/с (1ч./д.)
 Атм. налягане: 1015.4 хПа (/)
 Кол. валеж: 0.0 л/м2
www.stringmeteo.com