Времето Коларово
410м н.в., към 20:06ч., 30.09.2023г.
Обобщено: Ясно (нощ) (сухо/нощ)
 Температура: 22.1°Cмакс. 28.0°C
мин. 15.0°C
 Отн.вл. (т.ор.): 45 % (9.6°C)
 Вятър -
        скорост: 3.8 м/с
        посока: ССЗ (337°)
        пориви: 6.7/6.8 м/с (1ч./д.)
 Атм. налягане: 1018.1 хПа (\)
 Кол. валеж: 0.0 л/м2
www.stringmeteo.com