Времето Нови Искър
521м н.в., към 15:14ч., 26.06.2019г.
Обобщено: Сухо/Ясно (сухо)
 Температура: 26.4°Cмакс. 26.4°C
мин. 18.3°C
 Отн.вл. (т.ор.): 67 % (19.8°C)
 Вятър -
        скорост: 0 м/с
        посока: ССЗ (338°)
        пориви: 0/4.8 м/с (1ч./д.)
 Атм. налягане: 1019.3 хПа (\)
 Кол. валеж: 0.0 л/м2
www.stringmeteo.com