Времето в Смолян
915 м н.в., данни към 00:42, 17.12.2017
Обобщено: Ясно (нощ) (нощ/сухо)
 Температура: 6.9 °Cмакс. 6.9 °C
мин. 6.8 °C
 Отн.вл. (т.ор.): 91 % (5.5 °C)
 Вятър - скорост: 0 м/с
 Вятър - посока: И (82 °)
 Вятър - пориви: 0/0 м/с (1ч./ден)
 Атм. налягане: 1009.1 хПа (\)
 Кол. валеж: 0.5 л/м2
 Сл. рад. (% от макс.): 0.0 В/м2 (0 %)
 Сл. греене (ден): 0.0 часа
www.stringmeteo.com