Архивна, обобщена информация за времето в България, 1952-2013г., по данни от NOAA
(Архив 3)

ДАННИ ЗА:  Януари 1985г. - вр. Ботев (15627)
В този архив има твърде много грешки, неточности и липси, поради което следва данните да се тълкуват с повишено внимание!
Кликнете върху номер на ред за подробни дневни данни от стария посрочен архив.
No. Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Регистрирани явления Сн.
покр.
[см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор.
1   01.01.1985г.   -12.2 -14.1 -10.8 -14.2 8.7 12 --- 0 --- 5.1 Мъгла ---
2   02.01.1985г.   -10.7 -11.6 -8.8 -11.9 10.2 12 --- 0.3 --- 5 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
3   03.01.1985г.   -9.9 -12.2 -7.2 -11.2 15.2 20 --- 3.8 --- 2.6 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
4   04.01.1985г.   -12.2 -13.5 -11.4 -14.2 12 14 --- 1 --- --- Мъгла, Сняг/Суграшица ---
5   05.01.1985г.   -9.8 -13.6 -4.5 -11.1 17.3 24 34 7.9 --- 0.2 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
6   06.01.1985г.   -3.4 -5.4 -2.7 -4.4 22.8 24 --- 2.8 --- --- Мъгла ---
7   07.01.1985г.   -3.8 -4.8 -3.0 -4.3 10.3 14 18 7.1 --- --- Мъгла, Сняг/Суграшица ---
8   08.01.1985г.   -6.1 -7.5 -4.8 -7.2 12 14 --- 7.1 --- --- Мъгла, Сняг/Суграшица ---
9   09.01.1985г.   -5.3 -8.6 -2.8 -6.1 11.5 14 --- 5.1 --- 0.2 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
10   10.01.1985г.   -10.4 -12.7 -8.6 -12.1 10 12 --- 3 --- 0.2 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
11   11.01.1985г.   -15.4 -17.8 -13.6 -17.9 11.3 12 --- 1 --- 3.9 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
12   12.01.1985г.   -20.5 -21.6 -18.8 -24.6 11 14 --- 0 --- 20 --- ---
13   13.01.1985г.   -16.8 -21.4 -14.0 -19.3 5.4 10 --- 0 --- 37.2 --- ---
14   14.01.1985г.   -12.6 -14.8 -10.6 -14.7 15 28 40 0 --- 8.7 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
15   15.01.1985г.   -11.3 -12.6 -9.5 -13.2 8.2 12 --- 1 --- 5 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
No. Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Регистрирани явления Сн.
покр.
[см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор.
16   16.01.1985г.   -10.0 -13.0 -8.8 -21.6 8 12 --- 0 --- 42.5 --- ---
17   17.01.1985г.   -7.8 -10.0 -5.4 -33.7 17.7 28 34 0 --- 50 --- ---
18   18.01.1985г.   -4.9 -7.2 -2.0 -27.2 8.2 20 --- 0 --- 50 --- ---
19   19.01.1985г.   -8.2 -10.5 -7.2 -10.8 9.6 18 --- 0 --- 21.4 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
20   20.01.1985г.   -7.5 -9.1 -6.5 -9.6 11.7 14 --- 0 --- 40.1 Мъгла ---
21   21.01.1985г.   -7.3 -8.2 -6.4 -8.3 10.5 14 --- 0.5 --- 6.4 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
22   22.01.1985г.   -5.1 -7.8 -2.6 -6.5 10.8 14 --- 0.5 --- 15.1 Мъгла ---
23   23.01.1985г.   1.0 -3.5 4.2 -3.7 14.3 20 --- 0 --- 33.8 Мъгла ---
24   24.01.1985г.   1.2 -1.4 4.8 -8 21.5 34 --- 0 --- 50 --- ---
25   25.01.1985г.   -5.8 -9.4 -1.6 -10.2 13 24 34 1.8 --- 27.7 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
26   26.01.1985г.   -5.2 -6.9 -4.5 -6.6 8.7 14 --- 0 --- 15.3 Мъгла ---
27   27.01.1985г.   -4.1 -5.8 -2.7 -5.4 7.8 12 --- 0 --- 21.2 Мъгла ---
28   28.01.1985г.   -3.8 -5.0 -2.4 -4.7 2.5 8 --- 0.5 --- 0.3 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
29   29.01.1985г.   -10.4 -15.9 -4.8 -11.4 8 20 --- 3 --- 7.6 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
30   30.01.1985г.   -11.3 -17.0 -4.7 -20.9 17.2 24 34 2 --- 27.5 Мъгла ---
31   31.01.1985г.   -8.8 -10.4 -4.7 -16.9 7 12 --- 0 --- 31.4 Мъгла ---

Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Брой дни с: Сн.
покр.
[дни/см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор. Валежни
явления
Гръмот.
буря
Мъгла
Средни/суми -8.3-10.8 -6.0-12.6 11.516.9--- 48.4--- 17160 250
Подн. макс. 1.2-1.4 4.8-3.7 22.83440 7.9-9999.9 50------ ---0
Подн. мин. -20.5-21.6 -18.8-33.7 2.58--- ---9999.9 0------ ------