Архивна, обобщена информация за времето в България, 1952-2020г., по данни от NOAA
(Архив 3)

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ЛИПСВАТ ДАННИ ЗА:
  Януари 1987г. - вр. Мургаш (15600)

В този архив има твърде много грешки, неточности и липси, поради което данните следва да се тълкуват с повишено внимание!
Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Регистрирани явления Сн.
покр.
[см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор.