Архивна, обобщена информация за времето в България, 1952-2020г., по данни от NOAA
(Архив 3)

ДАННИ ЗА:  Януари 1987г. - Бургас (15655)
В този архив има твърде много грешки, неточности и липси, поради което данните следва да се тълкуват с повишено внимание!
Кликнете върху номер на ред за подробни дневни данни от стария посрочен архив.
No. Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Регистрирани явления Сн.
покр.
[см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор.
1   01.01.1987г.   6.8 4.0 12.4 3.5 3.6 6 --- 0.5 1012.6 13.7 Дъжд/Ръмеж ---
2   02.01.1987г.   5.4 1.0 11.5 2.1 3.4 7 --- 0 --- 11.7 --- ---
3   03.01.1987г.   2.5 -4.0 8.0 0.1 4.4 8 --- 4.1 --- 9 Дъжд/Ръмеж, Сняг/Суграшица ---
4   04.01.1987г.   -4.6 -7.0 -2.1 -8.8 4.2 15 --- 0 --- 9 Дъжд/Ръмеж, Сняг/Суграшица ---
5   05.01.1987г.   -5.0 -9.0 1.4 -10.1 3.4 6 --- 0 --- 10.3 --- ---
6   06.01.1987г.   -3.3 -7.0 1.1 -7.7 5 9 --- 0 --- 9.7 --- ---
7   07.01.1987г.   -0.1 -3.0 4.0 -2 2.9 5 --- 4.3 --- 5.6 Сняг/Суграшица 2
8   08.01.1987г.   -4.9 -11.0 2.0 -8.2 4.9 10 14 6.1 --- 4.7 Сняг/Суграшица 12
9   09.01.1987г.   -10.3 -13.0 -5.0 -13 4.1 10 16 12.4 --- 2.4 Сняг/Суграшица 20
10   10.01.1987г.   -7.2 -11.2 -1.0 -11.1 4.3 10 --- 0 --- 4 --- 15
11   11.01.1987г.   0.9 -9.0 11.0 -2.2 3.1 10 16 0 --- 5.5 --- 12
12   12.01.1987г.   9.8 2.0 15.0 4.6 6.3 14 16 0.8 --- 11.4 Дъжд/Ръмеж ---
13   13.01.1987г.   3.5 0.0 7.1 1.4 4 10 --- 0 --- 5.8 Мъгла, Дъжд/Ръмеж, Сняг/Суграшица ---
14   14.01.1987г.   7.8 2.9 14.0 5.4 4 7 --- 0 --- 7.6 Мъгла ---
15   15.01.1987г.   6.3 3.0 12.0 4.6 3.9 10 --- 0 --- 6 Мъгла ---
No. Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Регистрирани явления Сн.
покр.
[см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор.
16   16.01.1987г.   5.2 2.0 10.0 3.3 2.6 10 --- 0 --- 4.2 Мъгла ---
17   17.01.1987г.   2.1 -1.0 4.6 -0.2 4.6 17 --- 0 --- 4.3 Дъжд/Ръмеж ---
18   18.01.1987г.   -0.6 -2.0 2.3 -2 8.9 17 --- 0.3 --- 4.3 Дъжд/Ръмеж ---
19   19.01.1987г.   -2.4 -4.0 0.6 -4.8 8.1 14 --- 3 --- 7.1 Дъжд/Ръмеж, Сняг/Суграшица 1
20   20.01.1987г.   -3.9 -5.0 -1.0 -7.4 4.9 8 --- 4.1 --- 5.6 Сняг/Суграшица 2
21   21.01.1987г.   -4.4 -6.0 -0.9 -9 4.1 7 --- 0 --- 6.8 Сняг/Суграшица 3
22   22.01.1987г.   -3.8 -8.0 2.9 -7.2 2 3 --- 0 --- 4.8 Дъжд/Ръмеж 2
23   23.01.1987г.   -3.3 -8.0 1.5 -6.5 2.3 4 --- 0 --- 3.2 Сняг/Суграшица 2
24   24.01.1987г.   -3.1 -7.0 0.1 -6.2 5.3 11 15 0.5 --- 4.2 Сняг/Суграшица 4
25   25.01.1987г.   -7.8 -11.0 -2.5 -13.3 4.6 10 --- 0 --- 10.6 --- 2
26   26.01.1987г.   -3.1 -8.1 2.0 -8.4 6.4 10 --- 0 --- 9.8 --- 2
27   27.01.1987г.   1.7 -2.0 6.2 -5.1 4.5 9 13 0 --- 10.5 Дъжд/Ръмеж, Сняг/Суграшица 2
28   28.01.1987г.   0.9 -2.0 4.5 -2.5 4 7 --- 0 --- 10.1 --- ---
29   29.01.1987г.   1.4 -1.0 5.6 -0.2 2.5 6 --- 4.1 --- 6.4 Дъжд/Ръмеж, Сняг/Суграшица ---
30   30.01.1987г.   -2.7 -10.0 0.9 -5.3 5.6 11 15 23.1 --- 5.5 Сняг/Суграшица 9
31   31.01.1987г.   -6.9 -12.0 -2.4 -9.9 3 8 --- 0.5 --- 7.7 Сняг/Суграшица 9

Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Брой дни с: Сн.
покр.
[дни/см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор. Валежни
явления
Гръмот.
буря
Мъгла
Средни/суми -0.7-4.7 4.1-4.1 4.49.3--- 63.81012.6 7.1200 416
Подн. макс. 9.84.0 15.05.4 8.91716 23.11012.6 13.7------ ---20
Подн. мин. -10.3-13.0 -5.0-13.3 23--- ---1012.6 2.4------ ------