Архивна, обобщена информация за времето в България, 1952-2020г., по данни от NOAA
(Архив 3)

ДАННИ ЗА:  Януари 1987г. - Кърджали (15730)
В този архив има твърде много грешки, неточности и липси, поради което данните следва да се тълкуват с повишено внимание!
Кликнете върху номер на ред за подробни дневни данни от стария посрочен архив.
No. Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Регистрирани явления Сн.
покр.
[см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор.
1   01.01.1987г.   3.3 0.2 9.2 0.1 --- --- --- 0 1015.4 20 --- 28
2   02.01.1987г.   2.8 -3.2 9.6 -0.5 0.3 2 --- 0 1009.0 20 --- 10
3   03.01.1987г.   5.6 2.6 8.4 2.5 1.4 9 --- 2 1002.5 20 Дъжд/Ръмеж 3
4   04.01.1987г.   -1.7 -4.6 2.2 -3.3 5.2 7 --- 1.5 1016.6 11.3 Сняг/Суграшица 4
5   05.01.1987г.   -4.9 -8.0 -1.2 -11.4 1.1 4 --- 0 1023.2 18 --- 4
6   06.01.1987г.   -2.7 -10.0 2.6 -8.5 0.6 3 --- 0 1011.7 20 Сняг/Суграшица 3
7   07.01.1987г.   -0.1 -3.0 4.0 -1.3 0.6 4 --- 3 1006.7 6.3 Сняг/Суграшица 5
8   08.01.1987г.   -3.6 -6.1 -0.8 -4.4 4.2 6 --- 7.9 1012.9 2.9 Сняг/Суграшица 20
9   09.01.1987г.   -7.8 -11.0 -4.4 -10.2 1.4 10 --- 1 1017.9 7.7 Сняг/Суграшица 25
10   10.01.1987г.   -5.9 -12.0 1.2 -8.8 --- --- --- 0 1018.4 13 --- 24
11   11.01.1987г.   4.4 -3.2 9.2 2 6.4 16 --- 7.9 1008.7 20 Дъжд/Ръмеж 19
12   12.01.1987г.   9.7 8.1 13.8 3.3 7.8 10 --- 20.1 1004.6 20 Дъжд/Ръмеж ---
13   13.01.1987г.   8.7 6.0 13.8 2.3 3 4 --- 0 1015.7 20 --- ---
14   14.01.1987г.   11.1 8.6 15.1 7.3 6.2 12 --- 0 1015.9 20 --- ---
15   15.01.1987г.   12.1 10.0 14.6 8.5 10.9 17 --- 0.3 1013.5 20 Дъжд/Ръмеж ---
No. Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Регистрирани явления Сн.
покр.
[см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор.
16   16.01.1987г.   11.8 10.0 15.4 9.6 4.1 7 --- 0 1018.5 20 --- ---
17   17.01.1987г.   5.8 2.1 10.0 5.1 2.7 9 --- 0 1025.9 8.7 --- ---
18   18.01.1987г.   0.3 -1.0 2.0 --- 6.8 10 --- 0 1028.4 7.1 Дъжд/Ръмеж ---
19   19.01.1987г.   -2.2 -3.2 1.8 -2.5 4.3 9 --- 7.1 1022.6 5.3 Сняг/Суграшица 15
20   20.01.1987г.   -3.0 -3.6 -2.3 -3.7 1.1 4 --- 1.3 1029.9 3.4 Сняг/Суграшица 10
21   21.01.1987г.   -3.5 -4.2 -2.6 -4.6 1.5 4 --- 2 1033.4 4 Сняг/Суграшица 13
22   22.01.1987г.   -2.2 -4.4 2.8 -3.8 --- --- --- 0 1028.8 2.9 --- 13
23   23.01.1987г.   -3.4 -7.2 -0.5 -4.7 --- --- --- 0 1026.2 4.3 Мъгла, Сняг/Суграшица 12
24   24.01.1987г.   -2.6 -5.5 1.8 -4.3 2.5 8 --- 1 1021.1 6.3 Сняг/Суграшица 14
25   25.01.1987г.   -5.6 -7.9 -1.4 -10.4 0.8 3 --- 0 1031.5 8.7 Сняг/Суграшица 14
26   26.01.1987г.   -1.9 -8.2 4.9 -6.8 1.9 9 --- 0 1015.4 14 --- 8
27   27.01.1987г.   3.5 -1.3 8.1 -3.9 3.9 12 --- 0 1010.8 20 --- 4
28   28.01.1987г.   6.0 -0.5 11.0 3.1 2 4 --- 0 1005.5 15 --- 3
29   29.01.1987г.   7.2 3.2 17.8 4.4 3.3 8 --- 0 1003.5 18.8 --- ---
30   30.01.1987г.   -1.2 -4.8 2.0 -1.9 5.5 15 --- 2 1014.4 11.4 Дъжд/Ръмеж, Сняг/Суграшица 3
31   31.01.1987г.   -6.4 -7.2 5.8 -8.6 1.9 5 --- 5.1 1030.1 6.3 Сняг/Суграшица 4

Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Брой дни с: Сн.
покр.
[дни/см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор. Валежни
явления
Гръмот.
буря
Мъгла
Средни/суми 1.1-2.2 5.6-1.8 2.97.8--- 62.21017.4 12.8180 123
Подн. макс. 12.110.0 17.89.6 10.917--- 20.11033.4 20------ ---28
Подн. мин. -7.8-12.0 -4.4-11.4 02--- ---1002.5 2.9------ ------