Архивна, обобщена информация за времето в България, 1952-2013г., по данни от NOAA
(Архив 3)

ДАННИ ЗА:  Април 1974г. - вр. Мусала (15615)
В този архив има твърде много грешки, неточности и липси, поради което следва данните да се тълкуват с повишено внимание!
Кликнете върху номер на ред за подробни дневни данни от стария посрочен архив.
No. Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Регистрирани явления Сн.
покр.
[см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор.
1   01.04.1974г.   -7.6 -10.0 -4.0 -11 5.6 14 --- 1 --- 29.1 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
2   02.04.1974г.   -9.6 -12.0 -8.0 -18 5.9 14 --- 0.5 --- 46.2 --- ---
3   03.04.1974г.   -8.5 -11.0 -4.0 -21 3 7 --- 0 --- 46.2 --- ---
4   04.04.1974г.   -10.1 -13.0 -2.0 -16.6 2.1 6 --- 2 --- 17.5 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
5   05.04.1974г.   -10.8 -15.0 -7.0 -12.7 1.6 4 --- 0 --- 15.1 Мъгла ---
6   06.04.1974г.   -7.6 -11.0 -5.0 -11.8 0.7 5 --- 0 --- 17.2 Мъгла ---
7   07.04.1974г.   -9.9 -12.0 -8.0 -11.1 4.7 8 --- 7.1 --- 2.6 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
8   08.04.1974г.   -8.8 -11.0 -3.0 -9.9 2.1 6 --- 9.9 --- --- Мъгла, Сняг/Суграшица ---
9   09.04.1974г.   -9.7 -11.0 -7.0 -11.2 5.6 7 --- 7.9 --- --- Сняг/Суграшица ---
10   10.04.1974г.   -7.5 -11.0 -5.0 -8.3 5.2 7 --- 1 --- 6.3 Мъгла ---
11   11.04.1974г.   -8.0 -9.0 -4.0 -8.8 8.7 12 --- 0.5 --- 10 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
12   12.04.1974г.   -4.0 -9.0 -1.0 -4.6 6.7 10 --- 0 --- 2.9 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
13   13.04.1974г.   -3.6 -5.0 -2.0 -4.2 7.2 12 --- 2 --- 5.8 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
14   14.04.1974г.   -3.6 -6.0 -1.0 -4.2 13 20 --- 7.9 --- 2.6 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
15   15.04.1974г.   -4.8 -7.0 0.0 -5.3 4.3 6 --- 7.1 --- 1.3 Мъгла, Сняг/Суграшица, Гръм. буря ---
No. Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Регистрирани явления Сн.
покр.
[см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор.
16   16.04.1974г.   -5.8 -8.0 -3.0 -6.6 10.1 14 --- 2.3 --- --- Мъгла, Сняг/Суграшица ---
17   17.04.1974г.   -6.2 -8.0 -5.0 -7 14.8 20 --- 3 --- --- Мъгла, Сняг/Суграшица ---
18   18.04.1974г.   -8.3 -11.0 -5.0 -9 12.1 18 --- 7.4 --- 10 Сняг/Суграшица ---
19   19.04.1974г.   -11.0 -13.0 -8.0 -12.2 8.8 14 --- 1 --- --- Сняг/Суграшица ---
20   20.04.1974г.   -11.5 -14.0 -5.0 -13.5 5.4 7 --- 1.3 --- 18.3 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
21   21.04.1974г.   -9.7 -13.0 -5.0 -12.3 4.6 6 --- 0 --- 21.4 Сняг/Суграшица ---
22   22.04.1974г.   -8.6 -11.0 -2.0 -9.4 4.7 7 --- 4.3 --- --- Мъгла, Сняг/Суграшица ---
23   23.04.1974г.   -10.0 -12.0 -6.0 -11.2 7.3 10 --- 27.9 --- --- Мъгла, Сняг/Суграшица ---
24   24.04.1974г.   -8.8 -13.0 -2.0 -10.3 5 6 --- 0 --- 32.8 --- ---
25   25.04.1974г.   -7.3 -9.0 -5.0 -9.3 5.7 10 --- 0.3 --- 12.9 Мъгла, Дъжд/Ръмеж, Сняг/Суграшица ---
26   26.04.1974г.   -5.8 -8.0 -3.0 -6.3 8.5 14 --- 1.5 --- 0.2 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
27   27.04.1974г.   -7.2 -10.0 -4.0 -7.8 14 22 --- 2 --- 14.3 Мъгла ---
28   28.04.1974г.   -3.0 -6.0 0.0 -4 8.2 12 --- 0.5 --- 12.6 Мъгла, Сняг/Суграшица ---
29   29.04.1974г.   -2.0 -4.0 1.0 -3.8 7.5 14 --- 0 --- 11.6 Мъгла ---
30   30.04.1974г.   -1.6 -4.0 2.0 -5.8 16.3 34 --- 0 --- 20 Мъгла, Сняг/Суграшица ---

Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Брой дни с: Сн.
покр.
[дни/см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор. Валежни
явления
Гръмот.
буря
Мъгла
Средни/суми -7.4-9.9 -3.7-9.6 711.5--- 98.4--- 11.9221 230
Подн. макс. -1.6-4.0 2.0-3.8 16.334--- 27.9-9999.9 46.2------ ---0
Подн. мин. -11.5-15.0 -8.0-21 0.74--- ---9999.9 0------ ------