Архивна, обобщена информация за времето в България, 1952-2013г., по данни от NOAA
(Архив 3)

ДАННИ ЗА:  Юни 1997г. - София (15614)
В този архив има твърде много грешки, неточности и липси, поради което следва данните да се тълкуват с повишено внимание!
Кликнете върху номер на ред за подробни дневни данни от стария посрочен архив.
No. Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Регистрирани явления Сн.
покр.
[см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор.
1   01.06.1997г.   10.9 3.0 17.7 4.5 2.8 6 --- 0 1018.1 12.9 --- ---
2   02.06.1997г.   13.1 6.0 21.0 8.1 0.9 3 --- 0 1017.4 12.6 Дъжд/Ръмеж ---
3   03.06.1997г.   14.6 9.0 19.9 10.9 0.8 2 --- 0 1014.0 11.3 Мъгла, Дъжд/Ръмеж, Гръм. буря ---
4   04.06.1997г.   16.3 9.0 22.7 11.3 2 6 --- 4.1 1015.4 10.5 Мъгла, Дъжд/Ръмеж, Гръм. буря ---
5   05.06.1997г.   17.2 10.5 24.0 11.4 1.5 4 --- 0.3 1016.2 10 Мъгла ---
6   06.06.1997г.   15.2 13.0 18.0 13.1 3 6 --- 0 1013.4 7.1 Дъжд/Ръмеж ---
7   07.06.1997г.   17.0 12.0 23.0 12 2.3 4 --- 2 1012.5 10.5 Дъжд/Ръмеж, Гръм. буря ---
8   08.06.1997г.   15.7 12.0 20.5 12.1 1.2 4 --- 4.1 1017.1 10.1 --- ---
9   09.06.1997г.   17.1 8.0 24.3 10.6 1.3 4 --- 0 1019.5 12.2 --- ---
10   10.06.1997г.   17.6 11.0 25.0 12.9 2.2 8 13 0 1017.5 11.7 Дъжд/Ръмеж, Гръм. буря ---
11   11.06.1997г.   16.2 11.0 21.1 13.6 1.1 3 --- 2 1014.4 6.4 Мъгла, Дъжд/Ръмеж, Гръм. буря ---
12   12.06.1997г.   18.7 11.0 26.0 10.7 2.6 7 --- 1 1010.7 10.9 Мъгла ---
13   13.06.1997г.   19.3 10.0 27.0 13.4 1.4 3 --- 0 1009.2 12.1 --- ---
14   14.06.1997г.   20.7 15.0 27.0 15.6 1.7 5 --- 1 1009.2 11.6 Дъжд/Ръмеж ---
15   15.06.1997г.   20.3 14.0 26.0 14.6 3.7 10 16 0 1011.6 10.9 --- ---
No. Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Регистрирани явления Сн.
покр.
[см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор.
16   16.06.1997г.   20.2 13.0 26.0 11.1 3.3 10 --- 0 1016.2 17.9 --- ---
17   17.06.1997г.   21.9 11.0 30.2 14.1 1.5 4 --- 0 1015.4 14.6 --- ---
18   18.06.1997г.   25.1 17.0 33.0 16.4 1.6 5 8 0 1011.2 12.1 Гръм. буря ---
19   19.06.1997г.   23.2 19.0 28.0 16.4 2.4 6 --- 0 1011.8 12.6 --- ---
20   20.06.1997г.   24.2 18.0 32.0 15.1 5 8 13 0 1004.2 11.9 --- ---
21   21.06.1997г.   20.8 15.0 27.0 11.2 3.5 7 11 0 1009.9 14.6 --- ---
22   22.06.1997г.   22.0 12.0 31.0 12 1.3 4 9 0 1011.4 13.5 --- ---
23   23.06.1997г.   24.7 14.0 34.2 14.3 1.9 8 --- 0 1006.9 13 --- ---
24   24.06.1997г.   20.8 17.0 26.6 12.1 4.5 7 --- 0 1006.1 13.8 --- ---
25   25.06.1997г.   16.1 11.0 20.8 11.1 2.2 5 --- 7.1 1007.8 13.4 Дъжд/Ръмеж, Гръм. буря ---
26   26.06.1997г.   17.2 8.0 25.4 9.7 1.3 4 --- 0 1007.6 11.1 Мъгла ---
27   27.06.1997г.   20.9 12.0 28.0 12.3 1.9 4 --- 0 1009.4 14 --- ---
28   28.06.1997г.   23.0 15.0 31.0 13.8 2.2 7 --- 0 1012.7 12.1 --- ---
29   29.06.1997г.   23.8 16.0 31.0 13.2 2.8 5 9 0 1010.7 13 --- ---
30   30.06.1997г.   24.2 18.0 31.0 14.6 2.3 4 --- 0 1006.5 12.2 --- ---

Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Брой дни с: Сн.
покр.
[дни/см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор. Валежни
явления
Гръмот.
буря
Мъгла
Средни/суми 19.312.4 25.912.4 2.25.4--- 21.61012.1 1297 60
Подн. макс. 25.119.0 34.216.4 51016 7.11019.5 17.9------ ---0
Подн. мин. 10.93.0 17.74.5 0.82--- ---1004.2 6.4------ ------