Архивна, обобщена информация за времето в България, 1952-2020г., по данни от NOAA
(Архив 3)

ДАННИ ЗА:  Ноември 1995г. - Оряхово (15514)
В този архив има твърде много грешки, неточности и липси, поради което данните следва да се тълкуват с повишено внимание!
Кликнете върху номер на ред за подробни дневни данни от стария посрочен архив.
No. Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Регистрирани явления Сн.
покр.
[см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор.
1   01.11.1995г.   12.5 11.0 18.6 9.8 0.8 2 --- 0 1017.5 2.7 --- ---
2   02.11.1995г.   11.1 8.2 13.6 9.1 1.2 5 --- 1 1006.4 2.6 --- ---
3   03.11.1995г.   7.7 5.8 11.4 5.2 2 5 --- 2 1004.1 4.3 --- ---
4   04.11.1995г.   5.1 3.4 9.0 1 3.8 7 --- 0 1005.9 6.8 --- ---
5   05.11.1995г.   1.7 0.0 4.0 -1.7 3.8 5 --- 9.9 1010.7 4.5 Сняг/Суграшица 3
6   06.11.1995г.   1.2 0.6 1.8 -3 9.5 12 --- 0.5 1010.5 10 Сняг/Суграшица 2
7   07.11.1995г.   2.3 0.5 4.2 -2.4 10.6 16 20 1 1008.6 15 Дъжд/Ръмеж 1
8   08.11.1995г.   1.7 0.6 3.8 -5.3 9.8 16 20 0 1013.9 15 --- ---
9   10.11.1995г.   -1.1 -4.2 1.0 -3.8 1 3 --- 0 1025.7 7.2 --- ---
10   11.11.1995г.   -1.6 -5.0 1.4 -4.1 0.4 2 --- 0 1027.5 1.4 Мъгла ---
11   12.11.1995г.   4.8 0.0 7.4 1.1 0.2 1 --- 0 1021.3 5.1 --- ---
12   13.11.1995г.   4.1 2.8 5.0 1.3 2.7 7 --- 0 1023.8 4 --- ---
13   14.11.1995г.   2.7 1.5 4.2 0.9 --- --- --- 0 1021.9 3.4 --- ---
14   15.11.1995г.   4.6 3.0 6.0 3.2 0.1 1 --- 0.8 1016.8 5 Дъжд/Ръмеж ---
15   16.11.1995г.   5.6 2.4 8.2 4.7 0.5 3 --- 2 1015.0 0.6 Мъгла ---
No. Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Регистрирани явления Сн.
покр.
[см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор.
16   17.11.1995г.   8.4 4.4 12.0 6.6 0.5 2 --- 0 1008.8 4 Дъжд/Ръмеж ---
17   19.11.1995г.   2.2 1.0 3.8 -5.3 12.2 20 24 0 1015.1 12.4 --- ---
18   20.11.1995г.   3.0 -0.8 5.0 -4.2 1.7 5 --- 0 1016.7 15 --- ---
19   21.11.1995г.   1.4 0.6 2.0 -0.1 --- --- --- 0.5 1026.7 4.8 Сняг/Суграшица ---
20   23.11.1995г.   -2.3 -3.6 -1.0 -4.8 1 3 --- 0 1029.1 3.1 --- ---
21   24.11.1995г.   -1.0 -2.2 2.5 -4.7 0.6 2 --- 0 1029.1 8.8 --- ---
22   25.11.1995г.   -0.7 -5.0 3.0 -4.4 --- --- --- 0 1027.9 6.8 --- ---
23   26.11.1995г.   0.3 -3.2 3.5 -2.3 0.3 1 --- 0 1026.2 5.5 --- ---
24   27.11.1995г.   0.7 -2.2 4.0 -2.1 --- --- --- 0 1023.4 5.3 --- ---
25   28.11.1995г.   1.4 -1.3 5.2 -0.7 --- --- --- 0 1021.3 2.1 Мъгла, Дъжд/Ръмеж ---
26   29.11.1995г.   3.8 1.5 6.0 1.8 0.4 3 --- 0 1021.3 1.1 Мъгла, Дъжд/Ръмеж ---
27   30.11.1995г.   3.6 3.2 4.0 2.7 1.9 3 --- 0 1026.5 1.9 --- ---

Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Брой дни с: Сн.
покр.
[дни/см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор. Валежни
явления
Гръмот.
буря
Мъгла
Средни/суми 3.10.9 5.5-0.1 2.45.6--- 17.71018.6 5.980 43
Подн. макс. 12.511.0 18.69.8 12.22024 9.91029.1 15------ ---3
Подн. мин. -2.3-5.0 -1.0-5.3 01--- ---1004.1 0.6------ ------