Архивна, обобщена информация за времето в България, 1952-2013г., по данни от NOAA
(Архив 3)

ДАННИ ЗА:  Ноември 1999г. - Пазарджик (Ив.) (15628)
В този архив има твърде много грешки, неточности и липси, поради което следва данните да се тълкуват с повишено внимание!
Кликнете върху номер на ред за подробни дневни данни от текущия посрочен архив.
No. Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Регистрирани явления Сн.
покр.
[см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор.
1   01.11.1999г.   14.6 8.0 19.6 5 4 9 --- --- 1026.5 17.5 --- ---
2   02.11.1999г.   9.7 4.1 16.1 4.9 0.8 2 --- --- 1028.8 17.5 --- ---
3   03.11.1999г.   8.1 2.4 15.0 3.3 0.5 2 --- --- 1026.0 12.6 --- ---
4   04.11.1999г.   9.8 2.7 14.9 4 --- --- --- --- 1026.2 12.6 --- ---
5   05.11.1999г.   10.2 7.1 13.6 5.4 --- --- --- --- 1027.8 13 --- ---
6   06.11.1999г.   7.6 3.6 11.8 3.8 --- --- --- --- 1021.6 13.5 --- ---
7   07.11.1999г.   7.1 1.5 11.0 3.4 --- --- --- --- 1018.7 8 --- ---
8   08.11.1999г.   8.6 7.7 9.2 6.8 2 8 --- --- 1021.8 3.1 Дъжд/Ръмеж ---
9   09.11.1999г.   8.5 6.8 9.2 7.2 5.8 9 --- --- 1025.0 7.6 Дъжд/Ръмеж ---
10   10.11.1999г.   6.8 6.0 7.4 3 2.5 4 --- --- 1029.5 15 --- ---
11   11.11.1999г.   5.7 3.0 7.5 1.2 --- --- --- --- 1029.2 10.9 --- ---
12   12.11.1999г.   5.5 1.5 9.7 2.3 --- --- --- --- 1030.4 6.9 --- ---
13   14.11.1999г.   4.3 -0.8 11.2 0.9 --- --- --- --- 1014.7 17.5 --- ---
14   15.11.1999г.   6.6 1.4 10.5 3.4 --- --- --- --- 1014.0 6.8 --- ---
15   16.11.1999г.   7.7 4.9 10.8 5.4 3 6 --- --- 1022.3 6.3 Дъжд/Ръмеж ---
No. Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Регистрирани явления Сн.
покр.
[см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор.
16   17.11.1999г.   5.8 4.3 6.8 4.4 0.8 2 --- --- 1016.8 8 --- ---
17   18.11.1999г.   6.1 5.6 6.8 5.1 --- --- --- --- 1008.0 3.1 Мъгла ---
18   19.11.1999г.   5.8 3.0 10.8 3.6 0.8 2 --- 0 1009.0 20 --- ---
19   20.11.1999г.   7.6 3.2 9.9 5.7 0.3 1 --- 0 1010.2 20 --- ---
20   21.11.1999г.   9.7 8.3 11.0 7.5 1 4 --- --- 1017.5 9 Дъжд/Ръмеж ---
21   22.11.1999г.   9.6 9.2 10.0 9.1 --- --- --- --- 1011.5 1.1 Мъгла, Дъжд/Ръмеж, Гръм. буря ---
22   23.11.1999г.   4.5 0.8 9.5 0.4 7.8 10 18 --- 1006.5 20 Дъжд/Ръмеж ---
23   24.11.1999г.   2.4 0.6 3.8 -4.8 8 12 18 --- 1016.6 20 --- ---
24   25.11.1999г.   2.9 2.2 3.4 -2.5 5.5 8 --- --- 1028.6 20 --- ---
25   26.11.1999г.   1.7 -3.0 4.2 -3.8 1.7 4 --- --- 1036.1 20 --- ---
26   27.11.1999г.   0.0 -4.8 4.6 -3.4 --- --- --- --- 1034.0 13.5 --- ---
27   28.11.1999г.   2.8 -4.4 9.4 -2.4 --- --- --- --- 1034.6 15.9 --- ---
28   29.11.1999г.   1.9 -2.0 7.6 -2.8 --- --- --- --- 1037.8 17.5 --- ---
29   30.11.1999г.   1.7 -2.8 8.0 -3.6 --- --- --- --- 1033.4 12.1 --- ---

Дата Температури [ºC] Ск. на вят. [м/с] Кол.
вал.
[мм]
Атм. нал. (м. н.) [хПа] Хор.
вид.
[км]
Брой дни с: Сн.
покр.
[дни/см]
Уср. Мин. Макс. Орос. Средна Макс.
уст.
Пор. Валежни
явления
Гръмот.
буря
Мъгла
Средни/суми 6.32.8 9.82.5 1.55.5--- 01022.9 12.761 20
Подн. макс. 14.69.2 19.69.1 81218 01037.8 20------ ---0
Подн. мин. 0.0-4.8 3.4-4.8 01--- ---1006.5 1.1------ ------