Навигация

Метео-
турнири[вход] [изход]
Начало раздел
Регистрация
Лични данни
Потребители
(подреждане)КЛАСАЦИИ
(Турнир "Уикенд"):

Уикенд/град
(Сф|Вн|Бг|Вд)
По избор/Последна
ПРОГНОЗИ
(Турнир "Уикенд"):

Лична текуща
(въвеждане)

Лични стари
По градове
(Сф|Пд|Вн|Бг|Рс|Вд)
Пробни сметки
Фактически
въвеждания

ПРАВИЛА
(Турнир "Уикенд"):

Описание
Явления
ТУРНИР
"СЕЗОНИ":

Класации
ТУРНИР
"ВАЛЕЖИ":

Класации
Правила
ТУРНИР
"МАКС-МИН":

Класации
Правила
Турнир
"Жега":

Класации
Правила
Турнир
"Математика":

Задачи

Външни
връзкиБЪЛГАРСКИ МЕТЕО-САЙТОВЕ:
НИМХ
(инфо|прогн.|измерв.)
TVMET / meteoTV
Dir.bg: [Клуб "Метеорология и климат"] [Времето]
Палм Център
Климат. Времето в България

METEOBALKANS
(Facebook)
Уеб-камери: [weather-webcam.eu] [WebCamBG.com] [webcams.bg]
[Airport-BG.com] [Сектрон]

ИА "Борба с градушките"
Блог за бури и екстремно време
weather-bg.com
ФзФ-СУ
Кат. "Метеорология и геофизика"

Vreme.to (Фб)
Enter Weather
Прогнозата
SINOPTIK.bg
Dalivali.bg
Vremeto.org
РУСКИ МЕТЕО-САЙТОВЕ:
Погода и климат

MЕТЕОбюро
GISmeteo (Новини)
RP5.RU
Прогнози

Метеоцентр
(Метеоклуб)
Метеогид (Новини)
MeteoNovosti.ru
Nepogoda.ru
ПроПогоду
Сървър
"Погода России"

МЕТЕО/КЛИМАТ (РАЗНИ):

Съседски метео-форуми: [Сър.] [Хър.]
ПСС - БЧК (Форум)
MeteoALARM
AccuWeather:
[Видео] [Блогове] [Ц-р "Глоб. затопл."]
ESTOFEX
Lightning Wizard
WUnderground
(Climate Change)
WeatherOnline
NOAA: [SOTC] [ENSO] [CPC] [NCDC] [CAG] [Climate.gov]
Euronews|BBC|CNN
Yahoo|AccuWeather
intellicast

Climate Reanalyzer
(дн./мес. данни 1979-)

Climate data (N.America, S.America, Europe)
Dr. Roy Spencer (Global warming)
Tokio Climate Center (Global warming)
NoTricksZone
(Скептици "Глоб. затопляне")

Skeptical Science
(Скептици "Глоб. затопляне")

Carbon Brief
Australian Severe Weather
RealClimate
Climategate
(линкове)

Коалиция за климата - България
MetOffice (Публикации)
WMO
(Observation guide)
Калкулатори: [Humidity] [S.L.P.]
РАЗНИ:
Качество въздух:
[
airtube.info] [airsofia.info]
Политически:
[Дневник] [OFFNews] [Иво Инджев] [Клуб Z] [Капитал] [De Fakto]
superhosting.bg

timeanddate.com
Google maps
MODIS Rapid Response System
Земетресения:
[EMSC] [GFZ-Potsdam] [USGS] [BNSDC]
ИАППД - МТ
Планетата на Триумфа
Горичка (Екология)
Green Democrit
Вода.Бг
Астрономия:
[НАО-Рожен] [Звездно общество] [Astronomy4all]
Наука:
[actualno.com] [OFFNews]
National Geografic
Себепознание
puls.bg
FenomeniBG.com
Уеб-дизайн:
[thesitewizard.com] [w3schools.com]
[php.net] [copaste.net] [The Javascript ref.ser.]
[Webinfopedia.com] [HScripts.com] [Tizag.com]

Активни потребители
[EXPERT.bg] [Investor.bg]
Уеб-калкулатор
Бълг. език:
[Тълк. речник] [Как се пише?]

Форуми Фактически
данни
Автоматични
станции
Любителски
въвеждания
Метеорологични
турнири
Любопитна
информация
Прогнози
линкове


ПРАВИЛА

НА МЕТЕОРОЛОГИЧЕН ТУРНИР

“МАКС-МИН”


[Изчисляване на точките]    [Начало турнир макс-мин] 

1. ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА ТУРНИРА

А. УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ

В турнира могат да участват ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ, независимо от възраст, професионално ниво в областта на метеорологията и т.н., стига само да направят регистрация в сайта (отделно от форума!).

Б. НАЧИН НА УЧАСТИЕ

Участието в турнира се осъществява чрез избиране на три метеорологични станции от възможни 27 и чрез въвеждане на прогноза за съответните три очаквани екстремни стойности на максималните, минималните температури (с точност до десети от градуса) или съответна (според логиката на дадения етап) стойност друг елемент (снежна покривка, количество валеж и др.) за целия текущ етап (прогнозен интервал). Този избор трябва да се направи в рамките на обявения период за залагания и за обявения за конкретния етап вариант на елемент! Подреждането на станциите няма значение за натрупаните точки накрая! При прогнозиране на снежна покривка или количество на валеж, минималната възможна прогнозирана стойност е 0.1 cm/l/m2! Допустимо е една и съща станция да се избере повече от един път (за повече от една позиция от общо трите) и в този случай при изчисляването на точките измерените екстремуми ще бъдат заместени нужния брой пъти във формулата. (Виж правилата за набиране на точките.) Ваша прогноза (залог) за турнира може да направите тук.

В. ЕТАПИ НА ТУРНИРА

Турнирът е разделен на етапи с нефиксирана продължителност (от порядъка на няколко дни), в зависимост от всеки конкретен случай. Обявява се нов етап при прогнози за предстоящи интересни процеси над страната (преминаване на гореща или студена вълна, валежен циклон и т.н.). Започването на нов етап ще бъде своевременно огласявано по подходящ начин в сайта (в съответните форуми).

Г. ОТЧИТАНЕ НА РЕАЛНИТЕ СТОЙНОСТИ

Конкретните отбелязани стойности на прогнозирания елемент за всички участващи места (по-точно за тези от тях, избрани от поне един участник в дадения етап) се въвеждат според регистрираните стойности на съответната дата (или към дадения момент). За максималните температури се въвежда стойността до 18ч. GMT на текущия ден, за минималните - до 06ч. GMT на следващия ден, а за други видове елементи - според логиката и формулировката на етапа. Данните се вземат от съответните метеорологични станции на НИМХ (или по изключение на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", в случай, че тези данни са по-достъпни). Последното означава, че самите прогнози/предположения трябва да се правят не като се визира някакъв абстрактен район около или във всеки град, а точно района на споменатите станции. Това е направено с цел, постигане на максимално голяма определеност и най-вече за това, всеки от състезателите сам да може да контролира точността на въвеждане на фактическите данни за температурите. Данните могат да се разглеждат в някой от многото сайтове, в които присъства информация от станциите на НИМХ-БАН (тук има много препратки към такива данни, включително и визуализирани директно в сайта).

Общо-взето, фактическите данни започват да се въвеждат веднага (но не задължително) след началото на всеки етап, при което веднага става възможно да се прави справка за временното класиране за текущия етап. При това е ясно, че ще се налага коригиране ден след ден на голяма част от вече въведените стойности!


[Общи принципи]    [Начало турнир макс-мин] 

2. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТОЧКИТЕ

A. ПАРАМЕТРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ТОЧКИТЕ ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ЗАЛОГ (УЧАСТНИК):

(1) Точките зависят основно от разликата между регистрираните и прогнозираните максимални температури (или други елементи) в избраните станции. В случай на температурна прогноза максималният брой точки е 70 при точно позната стойност и се намалява с 10т. за всеки градус разлика. При разлика равна на или по-голяма от 7оC се начисляват отрицателни точки (-10 за всеки градус разлика в повече). В случай на валежно количество, максималният брой точки е 100 и реалният брой се получава, като се направи процентно съотношение мажду прогнозираното и реалното количество (по-малката от двете стойности, разделена на по-голямата, умножена по 100) и от последното число се извади абсолютната стойност на разликата между двете стойности. Цялостният актив се получава като сума от точките на трите станции.

(2) Точките зависят в голяма степен и от бонус, който се начислява при малка разлика между регистрираната и прогнозираната екстремна температура. Бонусът е максимален (30т.) при точно позната температура и намалява постепенно, ставайки 0 при разлика равна на или повече от 1,5оC. За елементи, различни от температура, не се начислява отделен бонус.

Б. ЦИФРОВО ИЗРАЖЕНИЕ НА НАТРУПАНИТЕ ТОЧКИ (ПРИМЕРИ)

I. С ТЕМПЕРАТУРИ - Избрани станции и съответни прогнозирани максимални стойности:
1. Пловдив - 42,5оC
2. Русе - 43,0оC
3. Плевен - 41,5оC

- Отчетени реални максимални температури за етапа:
1. Пловдив - 35,0оC
2. Русе - 41,8оC
3. Плевен - 42,0оC

- Съответен точков актив:
1. (7 - |42,5 - 35,0|) x 10 = -5т.
2. (7 - |43,0 - 41,8|) x 10 + ((1,5 - |43,0 - 41,8|)/1,5) x 30 = 58 + 6 = 64т.
3. (7 - |41,5 - 42,0|) x 10 + ((1,5 - |41,5 - 42,0|)/1,5) x 30 = 65 + 20 = 85т.
Сумата от точките за трите града е -5 + 64 + 85 = 144т.

II. С КОЛИЧЕСТВО ВАЛЕЖ (СНЕЖНА ПОКРИВКА) - Избрани станции и съответни прогнозирани стойности:
1. В. Търново - 40 cm
2. Русе - 32 cm
3. Плевен - 15 cm

- Отчетени реални стойности:
1. В. Търново - 30 cm
2. Русе - 16 cm
3. Плевен - 20 cm

- Съответен точков актив:
1. ((30 / 40) x 100) - (40 - 30) = 65т.
2. ((16 / 32) x 100) - (32 - 16) = 34т.
2. ((15 / 20) x 100) - (20 - 15) = 70т.
Сумата от точките за трите града е 65 + 34 + 70 = 169т.

На практика, максималният възможен брой точки за един етап е 300 (по 100 за всяка от трите станции).

В. ТОЧКОВ ИНДЕКС, НА БАЗАТА НА КОЙТО СЕ ФОРМИРАТ ВСИЧКИ КЛАСАЦИИ

Всички класации се формират на базата на точков индекс, който е числено равен на средното количество точки за етап, което състезател е постигнал в рамките на избрания период, като за всеки конкретен състезател се включват само етапите, в които той е давал прогноза (залог). Изчислява се по следния начин:

Точков индекс = (Сумарен брой точки, натрупани за периода) / (Брой на етапите в рамките на периода).

Очевидно е, че това всъщност е средният брой точки / 1 етап.

Право на участие в официалното класиране за произволно избран период имат само състезателите, които са дали прогноза (залог) за ПОНЕ 50% (0,50) от всички възможности (бр. етапи) в разглеждания период. За целта е въведен т.нар. фактор "активно участие", който е числено равен на процента на участие за избран период ([брой направени залози] / [макс. възможен брой залози]).

[Общи принципи]    [Изчисляване на точките]    [Начало турнир макс-мин]
МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СТАНЦИИ ЗА ДОМА И БИЗНЕСА, УЕБ-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Външни
връзкиВРЕМЕТО В СТРАНАТА:
WUnderground
(+ архив)

ТВ-МЕТ
НИМХ: [Тек.карта] [Тек.таблица] [24ч.вал.К.] [24ч.вал.Т.] [Кл.сн.п.Т.] [Кл.сн.п.К.] [Гръм.бури]
Филиали: [Пд] [Вн] [Пл] [Кн]
WeatherOnline
(+ архив)

[Метеоцентр] [rp5.ru]
Летища:
NOAA: [ДМ] [ГО] [Вн] [Бч] [Сф] [ГИ] [Пд] [Бм] [Бг]
WUnd.: [ГО] [Вн] [Сф] [ГИ] [Пд] [Бг]
[Aviation Weather Center]

Уеб-камери (Бг):
[Weather-Webcam.eu] (Фб) [WebCamBG.com] [webcams.bg]
[Airport-BG.com] [автом. станции] [Сектрон]

Планините (ПСС):
[Вит.] [Рила] [Пир.] [Род.] [Ст.пл.]
Данни проекти: ["Арда"] ["Дунав"]
------------ ------------
Автом. ст-ции
(любителски Бг):
[ТАБЛИЦА-вс.(станд.)] [Срочна таблица-вс.]
[КАРТА-станд.(всички)] [Графики за инт. до 7д.]
[Уеб-кам. - аним. 120ч.]
------------

|СТАНДАРТНИ|
(сайт):

[Айтос] [Байково] [Банкя-2] [Бачово] [Батово] [Бачово] [Бели брези] [Белица] [Боровец-Ела] [Ботев] [Бояна] [Бутан] [Варна-Акчелар] [Варна-Боровец] [Вълчи дол] [ВЕЦ Гарваница] [Гложене] [Горочевци] [Добри дол] [Доброплодно] [Долище] [Д. Чифлик] [Драчево] [Дупница] [Еленово] [Звездец] [Зелениград] [ВЕЦ Калин] [Казичене] [Казичене-2] [Коларово] [Костенец] [Кости] [Левски] [Лозен] [Малко Търново] [Манастир] [яз.Мандра] [Маноле] [Мантар] [Н.Искър] [Нови хан] [Орландовци] [Осеново] [Офелиите] [Очуша] [Панагюрище] [Палм Център-Пловдив] [ВЕЦ Пастра] [Ранчо-Данчо] [Рилци] [Садината] [Самоков] [Свиленград] [Севлиево] [Семково] [Skydive] [Сливен-2] [Странджа] [Страшимирово] [Тетевен] [Топчии] [Търнава] [Царево-2] [Чуковец]
------------

|НЕСТАНДАРТНИ|
(сайт)


------------
[Габрово] [М.Йонково] [Ихтиман*] [Петрич] [Варна1] [Варна2] [Бургас] [Fly Academy-Sinilka] [Говедарци]

Автом. ст-ции
(разни):
------------
"Озон София-Плана": [Сф-Б.гр.] [Плана]
------------
MS&E: [Княжево]
------------
METER.AC
------------
НИМХ-Плевен: [Грамада] [Вълчедръм] [Ботевград] [Троян] [Павликени] [В.Търново]
------------
НИМХ-Пловдив: [д.г.с.Чехльово] [Чепеларе] [Златоград]
------------
[Дупница] [БЕО Мусала (ИЯИЯЕ-БАН)] [Боровец]
------------
К-л на възд.: [София] [Пловдив] [Змейово]
------------
Черноморие: [ИО-БАН] [ДП "Прист. инфрастр."]
------------
[С.Македония] [Гърция] [Западни Балкани]
------------
[Цял свят]

Любит. сайтове: [Станция с.Сбор]
ТЕКУЩИ ДАННИ (РАЗНИ):
Радари:
Бг: [СЗ][Ц][ЮИ][+][аним.]
Рум: [1][2][3] Тур: [тек.][аним.] [Сър] [Гър] [Евр] [RainViewer]
OGIMET
(Архив: ст., стр., аеро)
Ок. страни (WUnd.):
Рум|Сър|Гър|С.Мак|Тур

Мом. темп.:
Евр.: [Wett.] [M.C.]
[Рум.] [Сър.] [Тур.]

Списъци WetterOnline
Уеб-кам. Румъния:
[WW] [2] [3]
Intellicast (Европа):
[СЗ] [СИ] [ЮЗ] [ЮИ]

В мом. по света:
[WoL] [WU] [Ogi] [T&D] [IC] [WMO]
Sinoptik.bg (+пр.):
Ев|СА|ЮА|Аз|Аф|Ав

EarthWindMap
Гръм. бури: [1] [2] [3] [4]
Сондажи: [1] [2]
Тропическа активност
WUnderground
СПЪТНИКОВИ
СНИМКИ:

И.Ч.: [Sat24] [Турция] [Унгария] [W.Ch.] [kachelman 1h]
YR.no (24h): [и.ч.(сн.)]
[и.ч.(24h)] [вид.(сн.)]
[вид.(24h)]

Sat24 (ан.2h): [Евр.(в.)] [Евр.(и.ч.)] [Бг(в.)] [И.Ср.(и.ч.)]
Разни: [EUMeTrain] [Тур] [Карлср] [EUMETView] [ЕUMETSAT]
Аним. 6/12h (+ мом.)
NASA: [Earth Data] [Worldview]
Архиви: [NOAA] [Карлсруе] [Satrep]
АНАЛИЗИ
(РАЗНИ):

Европа-нива (Тур.):
Приз.|850|700|500|300

DWD: [24h] [6h (+арх.)] [6h (цв.)]
MetOffice (6h)
Явления + Т (Тур.): Евр.
Бал.|Бл.И.|Ср.А.|С.Аф.

Компл. (00061218)
GFS: Приз.|850|500
Meteomanz.com
Архив ан.(1870/1871-): [wetter3] [Wetterz.] [Meteociel]
Архив фр.(2003/06/10-): [DWD] [UKMet] [ZAMG]
ДН./СЕДМ./МЕС. ОБОБЩЕНИЯ:
Climate Reanalyzer
(дн./мес. данни 1979-)

СП/ЛЕД: [NSIDC] NIC:[1997-][-|+] [^1] [^2] [^3] [2005/15] [] [(N)] [(S)] [||] [79^N] [79^S] [79~N] [79~S] [сн.п.Е] [Т.Аркт.] [wetterz] [Iskort]
М. ВОДА: [Тек.ан.1] [Тек.ан.2] [Тек.ан.3] [Е] [NOAA-ESRL] [wetterz] [Арх1] [Арх2] [Арх3] [Гълфстр.] [Аним.аном.]
Седм./мес./3-мес клим. карти (свят)
Мес. аномалии:
[BCC] [Рус./Евр.] [Глоб.] [WMO-Tokyo] [Глоб.79-]
Графики NOAA
(посл.30/90/365д.)

ПРОГНОЗНИ МОДЕЛИ:
WXCHARTS
WeatherOnline
Wetterzentrale
Wetter3.de
Meteociel.fr
MeteoGuru
WeatherCast
kachelmannwetter
Westwind.ch weathercharts.org
Опасни явления
(предупреждения):
[MeteoALARM] [НИМХ]
GFS:
Разни: [Wetterz.] [Wetterz.(ст.)] [M.C.] [Wetter3] [W.C.] [FNMOC] [W.Onl.] [IPS M.S.]
Animator-Panel
До 6 полета (+ GME)
WXMAPS:
Европа-144h:
[Clouds] [SL] [850] [Pr.] [500] [PW] [200] 8+8d: [Темп.] [Вал.] [Почва]
Forecasts: [Сев.п.144h] [аним. 31d]
ECMWF: [ecmwf] [wetterz.] [wetterz.(ст.)] [M.C.] [W.C.] [W.Onl.]
UKMO: [MeteoInfo.by] [wetterz.] [Meteociel] [Изоб./фр.]
NAE: [Европа] [Е.Ц-И] [Средиз.м.] [Гърция]
NAVGEM: [W.Onl.] [wetterz.] FNMOC]
BOLAM (72h)
Български: [BULATSA WRF] [weather-bg.com]
Гръцки: [SKIRON] [Poseidon] [WRF-ARW]
МЕТЕОГРАМИ:
[MeteoInfo.by] [Wetterz.] [Wetterz.(ст.)] [NOAA] [W2U] [YR.no] [Freem.] [MeteoGuru] [FORECA] [WUndergr.] [Meteoblue] [W.Online]
ENSEMBLES: [W.Onl.] [Wetterz-д.] [Wetterz-к.] [Wetterz-д.(ст.)] [Wetterz-к.(ст.)] [MeteoGuru] [NOAA] [M.C.] [M.C.-т.] [M.C.-д.]
Конвекция: [ESTOFEX] [Lightn.Wiz.]
Snow-Forecast
WeatherOnline (7d)
(Tmax|Tmin|Ssh|Prec)
Meteoblue
MeteoCenter.eu
USAF/FAX (120h)
Траект. циклони
Прогн. сондажи: [WXCHARTS] [NOAA]
Реанализ (архив):
[Wetterz.] [Meteociel] [wetter3] [wetter3*]
СЕЗОННИ
ПРОГНОЗИ:

Центрове
НИМХ-БАН
Ibimet (3м.)
Кл. ц-р Пекин
IRI (6м.)
CFS (45д.)
CPC-NOAA (6м.)

Отказ от отговорност: Информацията в сайта следва да се използва само за лични цели. Авторът не носи отговорност за евентуални неточности, грешки, забавяния или липси в данните, както и за грешки при тяхната интерпретация и визуализация. Поради присъствието на неточности и грешки с различен произход, като цяло данните не са подходящи за директно използване при дейности от голяма важност, включително научни изследвания.

© www.stringmeteo.com 2006-2019г.   [контакт] [най-горе] [начало на сайта]