Навигация

Метео-
турнири[вход] [изход]
Начало раздел
Регистрация
Лични данни
Потребители
(подреждане)

КЛАСАЦИИ
(Турнир "Уикенд"):

Уикенд/град
(Сф|Вн|Бг|Вд)
По избор/Последна
ПРОГНОЗИ
(Турнир "Уикенд"):

Лична текуща
(въвеждане)

Лични стари
По градове
(Сф|Пд|Вн|Бг|Рс|Вд)
Пробни сметки
Фактически
въвеждания

ПРАВИЛА
(Турнир "Уикенд"):

Описание
Явления
ТУРНИР
"ВАЛЕЖИ":

Класации
Правила
ТУРНИР
"МАКС-МИН":

Класации
Правила
Турнир
"Жега":

Класации
Правила
Турнир
"Математика":

Задачи

Външни
връзкиБЪЛГАРСКИ МЕТЕО-САЙТОВЕ:
НИМХ-БАН
(инфо|прогн.|кл. карти)
meteoTV / TVMET
Dir.bg: [Клуб "Метеорология и климат"] [Времето]
Палм Център
Климат на България

Уеб-камери: [weather-webcam.eu] [WebCamBG.com] [България уеб-камери] [Камерите (Нова ТВ)] [Сектрон (IP камери)]
ИА "Борба с градушките"
Блог за бури и екстремно време
BULATSA WRF
weather-bg.com
Meteo Balkans (Фб)
ФзФ-СУ - Кат. "Метеорология и геофизика"
Vreme.to (Фб)
Enter Weather
Прогнозата
SINOPTIK.bg
Dalivali.bg
met.hit.bg
Vremeto.org
РУСКИ МЕТЕО-
САЙТОВЕ:

Погода и климат

MЕТЕОбюро
GISmeteo (Новини)
RP5.RU
Прогнози

Метеоцентр
(Метеоклуб)
Метеогид (Новини)
MeteoNovosti.ru
Nepogoda.ru
ПроПогоду
Сървър
"Погода России"

МЕТЕО/КЛИМАТ (РАЗНИ):

Съседски метео-форуми: [Сър.] [Хър.]
Нац. метео-служби: [met.hit.bg] [НИМХ]
ПСС - БЧК (Форум)
MeteoALARM
AccuWeather:
[Видео] [Блогове] [Ц-р "Глоб. затопл."]
ESTOFEX
Lightning Wizard
WUnderground
(Climate Change)
WeatherOnline
NOAA: [SOTC] [ENSO] [CPC] [NCDC] [Climate.gov]
Euronews|BBC|CNN
Yahoo|AccuWeather
intellicast

Dr. Roy Spencer (Global warming)
Tokio Climate Center (Global warming)
NoTricksZone
(Скептици "Глоб. затопляне")

Skeptical Science
(Скептици "Глоб. затопляне")

Carbon Brief
Australian Severe Weather
RealClimate
Climategate
(линкове)

Коалиция за климата - България
MetOffice (Публикации)
WMO observ. guide
Humidity calculator
РАЗНИ:
ДНЕВНИК|OFFNews
Иво Инджев
superhosting.bg

timeanddate.com
Google maps
MODIS Rapid Response System
Земетресения:
[EMSC] [GFZ-Potsdam] [USGS] [BNSDC]
ИАППД - МТ
Планетата на Триумфа
puls.bg
Fenomenibg.com
Горичка (Екология)
Green Democrit
Вода.Бг
НАО-Рожен
Звездно
общество

Астрономия
Астрономия за любители
Наука
actualno.com

National Geografic (Форум)
Себепознание.com
Уеб-дизайн:
[thesitewizard.com]
[w3schools.com]
[copaste.net]
[The Javascript ref.ser.]
[Webinfopedia.com]
[Hscripts.com]
[Tizag.com]

Активни потребители
EXPERT.BG
(бизнес-новини)

Investor.BG
Уеб-калкулатор
Бълг. език:
[Тълк. речник] [Как се пише?]

Форуми Фактически
данни
Автоматични
станции
Любителски
въвеждания
Метеорологични
турнири
Любопитна
информация
Прогнози
линкове


ПРАВИЛА

НА МЕТЕОРОЛОГИЧЕН ТУРНИР

“ВАЛЕЖИ”


[Изчисляване на точките]    [Начало уикенд-турнир] 

1. ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА ТУРНИРА

А. УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ

В турнира могат да участват ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ, независимо от възраст, професионално ниво в областта на метеорологията и т.н., стига само да направят регистрация в сайта (отделно от форума!).

Б. НАЧИН НА УЧАСТИЕ

Участието в турнира се осъществява чрез избиране на три метеорологични станции от възможни 27, в които според дадения участник ще бъдат измерени максимални количества на валежите в рамките на даден етап. Този избор трябва да се направи в рамките на последните три дни (между 00:00 ч. на пред-предпоследния и 24:00 ч. на последния ден) на предходния етап. При това, трите избрани станции трябва да се подредят в определен ред, според очакваните (вероятните) количества на валежите. Подреждането е от ключово значение за натрупаните точки накрая! Допустимо е една и съща станция да се избере повече от един път (за повече от една позиция от общо трите) и в този случай при изчисляването на точките измереното валежно количество ще бъде заместено нужния брой пъти във формулата. (Виж правилата за набиране на точките.)

В. ЕТАПИ НА ТУРНИРА

Турнирът е разделен на етапи от по половин месец, всеки с продължителност по-точно между 13 и 16 дни, в зависимост от случая. В рамките на всеки месец има един етап от първо до 15 число и един етап от 16 число до края на месеца.

Г. ВИДОВЕ КЛАСАЦИИ

Могат да се извеждат няколко вида класации, по желание на потребителите:

  • Етапна – Класация според точките набрани от даден етап;
  • Текуща – Класация според точките, набрани за текущия сезон до момента;
  • Сезонна – Класация според точките, набрани за завършил сезон;
  • Обща – Класация според точките, набрани от Етап 1 до момента;
  • За произволен период – Класация според точките, набрани за произволен период, избран от потребителя и др.

Д. ФОРМИРАНЕ НА КЛАСАЦИИТЕ

Всички класации се формират на базата на точков индекс, който е числено равен на средното количество точки за етап, което състезател е постигнал в рамките на избрания период, като за всеки конкретен състезател се включват само етапите, в които той е давал прогноза (залог). Етапните класации се формират директно според точките, получени от прогнозите за дадения етап. Най-общо, броят на получаваните точки зависи от количеството на регистрирания валеж в избраните станции (виж раздел 2 по-долу).
Право на участие в официалното класиране за даден етап или произволно избран период имат само състезателите, които са дали прогноза (залог) за ПОНЕ 50% (0,50) от всички възможности (бр. етапи) в разглеждания период (за конкретен сезон това е еквивалентно на поне 3 участия общо за сезона). За целта е въведен т.нар. фактор "активно участие", който е числено равен на процента на участие за избран период ([брой направени залози] / [макс. възможен брой залози]).

Турнирът стартира официално на 01.06.2007 г. в 00:00ч.

Е. ОТЧИТАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА НА ВАЛЕЖИТЕ

Фактическото количество на валежите за всички участващи станции (по-точно за тези от тях, избрани от поне един участник в дадения етап) и за дадена дата се въвежда според ОТЧЕТЕНОТО ДЕНОНОЩНО КОЛИЧЕСТВО В 06 GMT НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН в съответните метеорологични станции на НИМХ (или, по изключение, на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", в случай, че тези данни са по-достъпни). Така всеки от състезателите сам да може да контролира точността на въвеждане на фактическите данни. Последните могат да се разглеждат в някой от многото сайтове, в които присъства информация от станциите на НИМХ-БАН (тук има много препратки към такива данни, включително и визуализирани директно в сайта).

Общо-взето, фактическите данни започват да се въвеждат веднага (но не задължително) след началото на всеки етап, при което става възможно да се прави справка за временното класиране за текущия етап. При това е възможно понякога да се наложи уточняване на вече въведени данни!


[Общи принципи]    [Начало уикенд-турнир] 

2. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТОЧКИТЕ

A. ПАРАМЕТРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ТОЧКИТЕ ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ЗАЛОГ (УЧАСТНИК):

(1) Точките съвсем пряко зависят от сумарното отчетено количеството на валежите в избраните станции - най-общо при по-голямо количество се начисляват повече точки.

(2) Точките зависят в много голяма степен от точния ред на избраните станции (коя точно е съответно номер 1, 2 и 3), тъй като измереното количество на валежа се умножава по определен фактор (до 3 за станция 1, до 2 за станция 2 и до 1 за станция 3), за да бъде превърнато в точков актив. След това точките от трите станции се сумират.

(3) В известна (доста по-малка степен) точките зависят от момента на даване на прогнозата. При записване на залога в първия възможен момент (00:00 ч. на първия ден от дадена прогнозна кампания) количествата на валежите се умножават по максималните стойности на факторите (виж т. 2), а при записване на залога в последния възможен момент (23:59 ч. на третия ден от даден етап) валежите се умножават по стойности на факторите намалени с 10% (90% или 0,9 от максималните).

Б. ЦИФРОВО ИЗРАЖЕНИЕ НА НАТРУПАНИТЕ ТОЧКИ (ПРИМЕР)

- Избрани станции:
1. Враца
2. Ловеч
3. Видин

- Отчетени валежни суми за дадения период:
1. Враца - 50 л/м2
2. Ловеч - 35 л/м2
3. Видин - 30 л/м2

- Последна промяна: в 12:00 ч. на втория ден от кампанията

- Съответен точков актив:
(50 х 3 + 35 х 2 + 30 х 1) х 0,95 = (150 + 70 + 30) х 0,95 = 250 х 0,95 = 237,5 т.

На практика максималният брой точки за един етап е ограничен единствено от възможните валежни количества, вероятно са напълно възможни стойности, започващи от почти 0, както и такива, стигащи до над 500-600.

В. ТОЧКОВ ИНДЕКС, НА БАЗАТА НА КОЙТО СЕ ФОРМИРАТ ВСИЧКИ КЛАСАЦИИ

Има два различни вида точков индекс и, съответно, два различни вида класации, съответстващи на всеки от тях:

- (Обикновен) точков индекс, който се изчислява по следния начин:

Точков индекс = (Сумарен брой точки, натрупани за периода) / (Брой на участията в рамките на периода).

Очевидно е, че това всъщност е средният брой точки / 1 участие.

- Нормиран точков индекс - първо се изчислява нормираният точков актив на всеки участник за всеки отделен етап в рамките на поискания период по следния начин:

Нормиран точков актив = [(Сумарен брой точки, натрупани за етапа от участник) / (Брой точки на първенеца в етапа)] x 100.

След това се прави усредняване на така изчислените нормирани активи за всички етапи в рамките на поискания период, за да се получи нормираният точков индекс. Очевидно е, че последният всъщност е равен на средния нормиран брой точки / 1 участие.


[Общи принципи]    [Изчисляване на точките]    [Начало уикенд-турнир]
МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СТАНЦИИ ЗА ДОМА И БИЗНЕСА, УЕБ-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Външни
връзкиВРЕМЕТО В СТРАНАТА:
WUnderground
(+ архив)

ТВ-МЕТ
НИМХ-БАН: [Тек.карта] [24ч.вал.К.] [24ч.вал.Т.] [Кл.сн.п.Т.] [Кл.сн.п.К.]
(Ф.Пд, Ф.Вн, Ф.Пл, Ф.Кн)
WeatherOnline
(+ архив)

[Метеоцентр] [rp5.ru]
Летища:
NOAA: Сф|Пд|Вн|Бг|ГО
WUnd.: Сф|Пд|Вн|Бг|ГО
Aviation Weather Center

Уеб-камери (Бг):
[weather-webcam.eu] (Фб) [Bulgaria WebCams] [WebCamBG.com] [Kamerite.bg] [Сектрон] [webcams.bg] [автом. станции]
Планините (ПСС):
Вит.|Рила|Пир.|Род.|Ст.пл.
Денон. данни юи Б-я: ["Арда"] [Валежи] [Темпер.]
Автом. ст-ции
(любителски):
------------
[ТАБЛИЦА-вс.(станд.)] [Срочна таблица-вс.]
[КАРТА-станд.(всички)] [Графики за инт. до 7д.]
[Уеб-кам. - аним. 120ч.]
------------
[Алваново] [Байково] [Банкя-2] [Бачово] [Белица] [Боровец-Ела] [Бояна] [Бутан] [Варна-Акчелар] [Варна-Боровец] [Вълчи дол] [ВЕЦ Гарваница] [Гложене] [Горочевци] [Добри дол] [Доброплодно] [Долище] [Д. Чифлик] [Драчево] [Дупница] [Еленово] [Зелениград] [ВЕЦ Калин] [Казичене] [Казичене-2] [Коларово] [Костенец] [Левски] [Лозен] [яз.Мандра] [Маноле] [Н.Искър] [Нови хан] [Орландовци] [Орцево] [Осеново] [Парк за мечки] [ВЕЦ Пастра] [Ранчо-Данчо] [Рилци] [Садината] [Севлиево] [Семково] [Сливен-2] [Страшимирово] [Търнава] [Топчии] [Царево-2] [Черногорово]
------------
[Бистрица] [Благоевград(ц-р)] [Боерица-Витоша] [Бургас(KRZ)] [Бургас] [Бургас-1] [Върховръх] [Добрич] [Исперих] [Картала-1] [Копривки] [Макоцево] [Нова Загора] [Пазарджик] [Ormos Prinos] [Правец] [Провадия] [Петрич] [Сандански] [Симеоново] [Смолян] [Ст.Загора] [Ст.Загора-2] [Струмяни] [Хасково] [Царево-община] [Чуковец] [ВЕЦ Ярчова скала]
------------
[Габрово] [М.Йонково] [Ихтиман*] [Петрич] [Варна1] [Варна2] [Бургас] [Fly Academy-Sinilka] [Говедарци]

Автом. ст-ции
(разни):
------------
"Озон София-Плана": [Сф-Б.гр.] [Плана]
------------
MS&E: [Княжево]
------------
НИМХ-Плевен: [Грамада] [Вълчедръм] [Ботевград] [Троян] [Павликени] [В.Търново]
------------
НИМХ-Пловдив: [д.г.с.Чехльово] [Чепеларе] [Златоград]
------------
[Дупница] [БЕО Мусала (ИЯИЯЕ-БАН)] [Боровец]
------------
К-л на възд.: [София] [Пловдив] [Змейово]
------------
Черноморие: [ИО-БАН] [ДП "Прист. инфрастр."]
------------
[Сърбия] [Гърция] [Западни Балкани]
------------
[Цял свят]

Любит. сайтове: [Станция с.Сбор]
ТЕКУЩИ ДАННИ (РАЗНИ):
Радари:
Бг: [СЗ][Ц][ЮИ][+]|[аним.]
Рум: [1][2][3] Тур: [тек.][аним.] [Сър] Гър: [1][2] [Мк] [Евр]
OGIMET
(Архив: ст., стр.)
Ок. страни (WUnd.):
Рум|Сър|Гър|Мак|Тур

Мом. темп.:
Евр.|Рум.|Сър.|Тур.
Списъци WetterOnline
Уеб-камери Румъния
Екстр. т. (Европа):
Мин./Макс.

Intellicast (Европа):
[СЗ] [СИ] [ЮЗ] [ЮИ]

В мом. по света:
[WoL] [WU] [Ogi] [T&D] [IC]
Sinoptik.bg (+пр.):
Ев|СА|ЮА|Аз|Аф|Ав

EarthWindMap
Гръм. бури: [1] [2] [3] [4]
Сондажи: [1] [2]
Тропическа активност
Ун-тет Кьолн
WUnderground
СПЪТНИКОВИ
СНИМКИ:

И.Ч.: [Sat24] [Турция]
[M.O.] [Унгария] [W.Ch.]

YR.no (24h): [и.ч.(сн.)]
[и.ч.(24h)] [вид.(сн.)]
[вид.(24h)]

Sat24 (ан.2h): [Евр.(в.)] [Евр.(и.ч.)] [Бг(в.)] [И.Ср.(и.ч.)]
Разни: [EUMeTrain]
[Тур] [Карлср] [Еumetsat]

Аним. 6/12h (+ мом.)
NASA Earth Data
Арх.: NOAA|Карлср|Satrep
АНАЛИЗИ
(РАЗНИ):

Европа-нива (Тур.):
Приз.|850|700|500|300

DWD: [24h] [6h (+арх.)] [6h (цв.)]
MetOffice (6h)
UQAM Montreal (1h)
Явления + Т (Тур.): Евр.
Бал.|Бл.И.|Ср.А.|С.Аф.

Компл. (00061218)
GFS: Приз.|850|500
NAVGEM: Приз.|850|700
Архив ан.(1870/1871-): [wetter3] [Wetterz.] [Meteociel]
Архив фр.(2003/06/10-): [DWD] [UKMet] [ZAMG]
ДН./СЕДМ./МЕС. ОБОБЩЕНИЯ:
СП/ЛЕД: [UIUC] [NSIDC] [Е+мв] NIC:[1997-][-|+] [^1] [^2] [^3] [^4] [] [||] [(N)] [(S)] [79^N] [79^S] [79~N] [79~S] [wetterz] [Е/А] [Iskort]
М. ВОДА: [Е(+сп)] [Е] [Тек.ан.1] [Тек.ан.2] [Тек.ан.3] [wetterz] [Арх1] [Арх2] [Арх3] [Гълфстр.] [Аним.аном.]
Седм./мес./3-мес клим. карти (свят)
Мес. аномалия:
[Рус./Евр.] [Глоб.] [Глоб.79-]
Графики NOAA
(посл.30/90/365д.)

ПРОГНОЗНИ МОДЕЛИ:
WXCHARTS
WeatherOnline
Wetterzentrale
Wetter3.de
Meteociel.fr
MeteoGuru
WeatherCast
kachelmannwetter
Westwind.ch weathercharts.org
GFS(AVN/MRF):
Разни: [Wetterz.] [Wetterz.(ст.)] [M.C.] [Wetter3] [W.C.] [FNMOC] [W.Onl.] [IPS M.S.]
Animator-Panel
До 6 полета (+ GME)
WXMAPS (144h)
(SL|850|Pr.|500|PW|200)
WXMAPS (8+8d)
(Темп.|Вал.)
WXMAPS (С. п-бо)
(144h|аним. 31d)
Конвекция (72h)
WeatherOnline (7d)
(Tmax|Tmin|Ssh|Prec)
ECMWF: [ecmwf] [wetterz.] [wetterz.(ст.)] [M.C.] [W.C.] [W.Onl.]
Изоб./фронт. (120h): [UKMO]
UKMO: [MeteoInfo.by] [wetterz.] [Meteociel]
NAE: [Европа] [Е.Ц-И] [Средиз.м.] [Гърция]
NAVGEM: [W.Onl.] [wetterz.] FNMOC]
BOLAM (72h)
МЕТЕОГРАМИ:
[MeteoInfo.by] [Wetterz.] [Wetterz.(ст.)] [NOAA] [W2U] [YR.no] [Freem.] [MeteoGuru] [FORECA] [WUndergr.] [Meteoblue] [W.Onl.]
ENSEMBLES: [W.Onl.] [Wetterz-д.] [Wetterz-к.] [Wetterz-д.(ст.)] [Wetterz-к.(ст.)] [MeteoGuru] [NOAA] [M.C.] [M.C.-т.] [M.C.-д.]
Meteoblue
MeteoCenter.eu
USAF/FAX (120h)
Български: [BULATSA WRF] [weather-bg.com]
Гръцки: [SKIRON] [Poseidon] [WRF-ARW]
Snow-Forecast
Траект. циклони
Прогн. сондажи: [WXCHARTS] [NOAA]
Реанализ (архив):
[Wetterz.] [Meteociel] [wetter3] [wetter3*]
СЕЗОННИ
ПРОГНОЗИ:

Центрове
НИМХ-БАН
Ibimet (3m)
Кл. ц-р Пекин
IRI (6m)
CFS (45d)
CPC-NOAA (6m)

Отказ от отговорност: Информацията в сайта следва да се използва само за лични цели. Авторът не носи отговорност за евентуални неточности, грешки, забавяния или липси в данните, както и за грешки при тяхната интерпретация и визуализация. Поради присъствието на неточности и грешки с различен произход, като цяло данните не са подходящи за използване при дейности от голяма важност, включително научни изследвания.

   © www.stringmeteo.com 2006-2016г.   [контакт] [най-горе] [начало на сайта]